Category Archives: DATA MANAGEMNET

Business Process Outsource หนึ่งในกลยุทธ์ ลดต้นทุนแรงงาน

Business Process Outsource คือการมอบระบบงานบางส่วน มาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบแทน BPO จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่สามารถตอบโจทย์ของ ธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว เพราะ BPO ไม่เพียงแต่ลดจำนวนบุคคลกรภายในองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยลดกระบวนการหรือขั้นตอนทำงานได้มาก

ลดต้นทุน แรงงานด้วย RPA เพิ่มกำไรไม่ลดคุณภาพ

การ ลดต้นทุน การผลิตเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกประเภทให้ความสำคัญ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือ การนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาใช้ RPA คือ เทคโนโลยีที่จำลองการทำงานซ้ำๆ ของมนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ เสมือนมีหุ่นยนต์มาทำงานแทน

ใช้ RPA คีย์ข้อมูล payroll

การจัดการเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อนในองค์กร มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบและป้อนข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง การทำงานด้วยมืออาจเสียเวลาและเสี่ยงต่อความผิดพลาด

อนาคตแห่งการบริการใน วงการแพทย์ ปรับโฉมด้วย RPA

การแพทย์เป็นสาขาวิชาที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน วงการแพทย์ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 2024 หน้าตาของบริการทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยการใช้ Robotic Process Automation (RPA)

จ้างพนักงาน บัญชี เพิ่มกับใช้ระบบRPAเข้ามาช่วยทำงาน ต่างกันอย่างไร?

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมคือ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในหลายแผนก หนึ่งในนั้นคือแผนก บัญชี

RPA กุญแจสำคัญสู่การยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงาน ในธุรกิจประกัน

Robotic Process Automation (RPA) หรือ การประมวลผลอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของลูกค้า

ปฏิวัติศักยภาพธุรกิจค้าปลีกด้วย RPA ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกกลายเป็นเรื่องของความเร็วและความสามารถในการปรับตัว, Robotic Process Automation (RPA) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

RPA ปฏิวัติ กระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสินค้าและบริการต่างๆ ไปยังผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโลจิสติกส์เผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ต้นทุนที่สูง แรงกดดันด้านเวลา และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

RPAกับงานบัญชี ปฏิวัติงานด้านบัญชี อีกขั้นสู่องค์กรที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบัญชีไม่เคยหยุดนิ่งไปเสียทีเดียว และหนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาช่วยเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมนี้คือ Robotic Process Automation (RPA) หรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานที่เป็นรูปแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า

Digital transformation เพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

Digital Transformation ไม่ได้เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งานในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร, กระบวนการทำงาน, และวิธีการจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด