SO NEXT

ผู้ให้บริการด้าน บริการบริหารข้อมูล และเอกสารเน้นในการให้บริการเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการข้อมูลธุรกิจและเอกสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลายบริการที่มีครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการพนักงาน ซอฟต์แวร์เชิงธุรกิจ การบริหารโครงการ และแพลตฟอร์มการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนในองค์กร นอกจากนี้ยังมีบริการ IT Outsourcing ที่ให้บริการทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแก่ธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีและโครงการ การบริการด้านนี้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

ติดต่อเรา
workflow

DATA MANAGEMENT 

บริการบริหารข้อมูล ที่ช่วยให้จัดการข้อมูลในองค์กรได้อย่างคุณภาพ และ จักเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยได้รับมาตรฐาน ISO 27001

อ่านเพิ่มเติม
บริการบริหารข้อมูล

PLATFORM SOLUTION

software ควบคุมการทำงานภายในองค์กรที่สามารถจัดเก็บเอกสาร ลงเวลาเข้างานของพนักงาน ระบบจัดเก็บเอกสาร และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
IT outsource

IT OUTSOURCE

บริการ IT OUTSOURCE นำส่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน IT ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาเฉพาะทางให้แก่องค์กร

อ่านเพิ่มเติม
data management

SO NEXT 

ผู้ให้บริการด้านการจัดการข้อมูลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงานเอกสาร หรือ เครื่องมืออำนวยสะดวก ( Platform Solution ) และให้บริจัดหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างคุณภาพ

DATA MANAGEMENT

บริการจัดการข้อมูลภายในองค์กร

PLATFORM SOLUTION
IT OUTSOURCE

SOFTWARE DEVELOPMENT 

นักพัฒนาซอฟต์เเวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม

IT MANAGEMENT

พนักงานเฉพาะทางด้านการจัดการ การวางแผน กำกับดูแลและควบคุม

INFRASTRUCTUR SERVICES

วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server

ความแตกต่างระหว่าง

การจัดการเอกสารแบบเดิมกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เราจะมาอธิบายความแตกต่างของระบบที่แตกต่างกัน ระหว่าง การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กับ
การจัดการเอกสารในรูปแบบดั้งเดิม ว่าจะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใจ และจะส่งผลลัพท์ยังไงต่อธุรกิจของคุณ 

การจัดการเอกสารรูปแบบเดิม

การจัดการเอกสารในรูปแบบเดิม คือ การจัดการเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของกระดาษ การค้นหาที่ยากลำบาก การรั่วไหลของข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ซึ่งในการจัดเก็บเอกสารแต่ละครั้งต้องแยกประเภทของเอกสารที่ชัดเจน หากมีการย้ายเอกสารหลายครั้งอาจเกิดโอกาศเสี่ยงในการเสียหายของเอกสารได้ และในการใช้ข้อมูลแต่ละครั้งคุณต้องรื้อเอกสารทุกครั้ง และไม่สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลมูลได้อีกด้วย สรุปได้ว่า การจัดเก็บเอกสารแบบเดิมนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะทำให้ข้อมูลสูญหายและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดความสูยเสียของข้อมูลได่ง่าย

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ
e-Document เป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ Digital Files
ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมและบริหารเอกสารได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งชื่อเอกสารและจัดหมวดหมู่เอกสาร เพื่อง่ายต่อการค้นหา และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ อีกทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารอีกด้วย ทำให้การต้นหาและการใช้งานเอกสารง่ายขึ้นอย่างมาก คุณยังสามารถออกแบบระบบเอกสารเพื่อใช้สำหรับการอนุมัติเอกสารต่างๆภายในองค์กรเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่ออย่างราบลื่นและบริษหารเอกสารอย่างคุณภาพ

Data management

LEAN & TRANFORMATION YOUR BUSINESS


LEAN 

ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพํมนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง


TRANFORMATION 

คือการเปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อเจ้าหน้าที่

ใช้บริการกับ  เรา  ดีกว่าพนักงานประจำยังไง

ลูกค้าของเรา

SO NEXT  ได้รับความไว้วางใจจาก ภาครัฐ และ เอกชน ในการจัดการข้อมูลมูล
มากกว่า 100 ล้านข้อมูลต่อปี และมีประสบการณ์ในการจัดการบริการข้อมูลมาก 40 ปี

เคอรี่-เอ็กซ์เพรส-ประเทศไทย-
เจไอบีซอฟต์-1
เอ็น-เทคโนโลยี-คอนซัลแตนท์-EN-TECH-1
จุฬาลงกรณ์-สภากาชาดไทย-1
กองบัญชาการกองทัพไทย-1
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี-1-840x644
ฮาร์มเลส-ฮาร์เวสท์-ไทยแลนด์-1-840x269