SONEXT ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Digitization Data ให้อยู่ในรูปแบบ Digital

เราคือผู้ให้บริการ การบริหารจัดการข้อมูล จากรูปแบบ Analog ให้อยู่ในรูปแบบ Digital (Digitization Solution) ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ และบริการแพลตฟอร์มโซลูชั่น (Platform Solution) เพื่อธุรกิจ

ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นพัฒนาระบบและให้การบริการเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้บริการจัดการข้อมูลเอกสารหลายรูปแบบมากกว่า 100 ล้านข้อมูลต่อปี และได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเอกชนชั้นนำ และหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001 (Information Security Management System) ในด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล

“กุญแจสู่ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ”

เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานของธุรกิจและองค์กรในยุคดิจิทัล SONEXT พร้อมช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยโซลูชั่นที่จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ นำไปสู่การพัฒนา การเติบโตทางธุรกิจ และความยั่งยืนในอนาคต

การแก้ปัญหา

SO-NEXT พร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ ต้องดำเนินควบคู่ไปการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

การให้บริการเป็นเลิศ

สำหรับ SO-NEXT ไม่มีอะไรสำคัญมากกว่า การให้บริการที่ดี เพื่อความสะดวกสบาย และความประทับใจของคุณ

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจเป็นเรื่องสำคัญ SO-NEXT จึงมีระบบการจัดการ รักษาความปลอดภัยทั้งทางด้านเทคโนโลยี และกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

ทำไมต้องเลือกเรา

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ

ให้บริการด้วยมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานระดับสากล ISO 27001

ประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 10 ปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนชั้นนำมากกว่า 90 หน่วยงาน

ลูกค้าของเรา