โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร ที่จะช่วยให้คุณบริการส่วนต่างของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ จรวจสอบได้ และได้รับมาตรฐานความปลอยภัย ISO 27001 มาตรฐานสากลในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ตัวระบบของเราถูกแบ่งออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน Tiktrack ระบบลงเวลาทำงานออนไลน์ , VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM โปรแกรมบริการจัดการรถยนต์ , Flow ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งแต่ละระบบจะมีการพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบองค์กรให้มากที่สุด

SERVICES

TIKTRACK

VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM

LOGO SN-07

FLOW

TIKTRACK

ระบบบริหารจัดการการลงเวลาเข้า-ออกงาน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก ไม่ว่าพนักงานของคุณจะต้องออกไปพบลูกค้าหรือดูงานต่างจังหวัด ฝ่ายบุคคลก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการลงเวลาได้แบบเรียลไทม์

VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM

VEHICLE MANAGEMENT SYSTEM

เป็นระบบจัดการรถยนต์ รวมถึงการบริหารส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น คนขับรถยนต์  ประวัติการเติมน้ำมัน รวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้รถยนต์

FLOW

FLOW

ระบบจัดการข้อมูลในองค์กร ที่สามารถจัดเก็บข้อมูล เซ็นเอกสาร รวมถึงจัดการการเข้าถึงข้อมูล และการอนุมัติเอกสาร

ติดต่อสอบถามหรือทดลองใช้ฟรี

เราคือผู้ให้บริการมืออาชีพ ด้วยขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน

ลดขั้นตอนการทำงาน

การใช้ Sofeware เอามาเป็นเครื่อทุ่นแรงในการทำงาน เพื่อให้ลดขั้นตอนการทำงานของคุณ

การทำงานเป็นระบบ

การทำงานชัดเจนและสามารถติดตามผลลัพท์ได้

check

ความปลอดภัยของข้อมูล

ได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001)

โปรแกรมบริหารจัดการองค์กร
ที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล

หากคุณมีปัญด้านพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลหรือต้องการแก้ปัญหาข้อที่ซับซ้อน โปรแกรม จัดการเอกสารออนไลน์ ของ SONEXT ที่สามารถปรับแต่างตามความต้องการและความเหมาะสมของธุรกิจของคุณได้

นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน ISO 27001เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่ทำให้คุณไร้กังวลในเรื่องความรั่วไหลของข้อมูล