ระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน

เลิกต่อแถว สแกนนิ้วเข้างาน!!
รองรับ IOS และ Android ระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก ไม่ว่าพนักงานของคุณจะต้องออกไปพบลูกค้าหรือดูงานต่างจังหวัด ฝ่ายบุคคลก็สามารถเข้าถึงข้อมูลการลงเวลาได้แบบเรียลไทม์

ระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน 

เลิกต่อแถว สแกนนิ้วเข้างาน!!

App-Store
google-play

TIKTRACK คืออะไร ???
ระบบบันทึกลงเวลาเข้า-ออก

ระบบบันทึกเวลาออนไลน์ผ่าน Cloud System สร้าง WorkFlow ในการอนุมัติของแต่ละ Section และกำหนดสิทธิ์จัดการระบบได้หลายคนโดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูล (เป็นระบบ Application)

 ลดเวลาและขั้นตอนในการทำงาน

  ลดการใช้กระดาษ(Paperless)

  ตรวจสอบข้อมูลได้ทันที  ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

   ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน(Human Error)

HIGHLIGHT FEATURE

รายงานเวลา
เข้า-ออกงาน

ทำงานแบบ
Work from home

ส่งคำขอถึงหัวหน้า
เพื่อลางาน

ปฏิทินแสดง

วันหยุด ลา มาสาย

ฟังก์ชั่น My job ทำงานนอกสถานที่

ลงเวลาเข้าออกพนักงาน

ฟังก์ชันสำหรับให้พนักงานลงเวลาเข้า – ออกทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงขอ WFH พร้อมระบบลงเวลาย้อนหลังในเหตุการณ์ต่างๆที่จำเป็น ระบบจะส่งแบบเข้างานเพื่อให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้างาน ได้ตรวจสอบความถูกต้องการเข้างานในแต่ละวันได้ผ่านมือถือ

ขอลางาน

ตรวจสอบเงื่อนไขการลา ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ เลือกประเภทการลา กำหนดเลือกวันที่-และเวลา การลาขั้นต่ำ 1 ชม. กำหนดวันลาเริ่มต้น-สิ้นสุดกรอกรายละเอียดเพื่มเติมได้ สามารถกำหนดสิทธิต่างๆตามนโยบายองค์กร

ขอลางาน

ตรวจสอบเงื่อนไขการลา ตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ เลือกประเภทการลา กำหนดเลือกวันที่-และเวลา การลาขั้นต่ำ 1 ชม. กำหนดวันลาเริ่มต้น-สิ้นสุดกรอกรายละเอียดเพื่มเติมได้ สามารถกำหนดสิทธิต่างๆตามนโยบายองค์กร

ทำงานล่วงเวลา

สามารถกดขอทำงานร่วมเวลาได้ รายละเอียดทั้งหมดของการขอ ระบบจะส่งไปให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือหัวหน้างาน ได้ตรวจสอบความถูกต้องของการขอทำงานล่วงเวลาและระบบจะทำการบันทึกลงข้อมูลขอทำงานล่วงเวลาอัตโนมัติ

ปฏิทิน

แสดงถึงรายละเอียดประวัติการเข้างานในหน้าปฏิทิน พนักงานสามารถเลือกดูประวัติการบันทึกเวลาหรือตรวจสอบกะการเข้างานได้ผ่านหน้าปฏิทินกิจกรรมนี้ รวมถึงแสดงวันหยุดประจำต่างๆได้เลย

ปฏิทิน

แสดงถึงรายละเอียดประวัติการเข้างานในหน้าปฏิทิน พนักงานสามารถเลือกดูประวัติการบันทึกเวลาหรือตรวจสอบกะการเข้างานได้ผ่านหน้าปฏิทินกิจกรรมนี้ รวมถึงแสดงวันหยุดประจำต่างๆได้เลย

MY JOB

เลือกเวลาและสถานที่ ที่จะทำงาน กรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อทำงานนอกสถานที่ กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ กดเพื่อแสดงแบบฟอร์มเพิ่มเติม เพื่อขอค่าใช้จ่ายกับบริษัท ระบบจะทำการส่งข้อมูลให้หัวหน้างานกดอนุมัติการทำงานนอกสถานที่

ราคาค่าบริการ

ระบบบันทึกเวลาออนไลน์ผ่าน Cloud System สร้าง WorkFlow ในการอนุมัติของแต่ละ Section และกำหนดสิทธิ์จัดการระบบได้หลายคนโดยไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูล (เป็นระบบ Application)

TIKTRACK + PAYROLL Services

บริการรับทำเงินเดือน ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลเต็มรูปแบบตั้งแต่ ระบบบันทึกเวลาทำงาน เราเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน TIKTRACK พร้อมคำนวนการขาดลา มาสาย พร้อมคำนวณเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กร ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เงื่อนไขและรายละเอียดระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน

✅ให้บริการในรูปแบบ บริษัท องค์กร หน่วยงานราชการ เท่านั้น
✅ให้บริการระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน ขั้นต่ำ 5 user หากน้อยกว่าจะคิดราคาที่ขั้นต่ำ
✅ให้บริการระบบลงเวลาเข้าออกของพนักงาน สามารถลด หรือเพื่ม ผู้ใช้งานได้ แต่จะต้องแจ้งล้วงหน้า 30 วัน
✅ หากเปลี่ยนเบอร์ หรือ โทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
✅ ลูกค้าจะต้องเปิด GPS ทุกครั้งในการใช้งาน ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถจับต่ำแหน่งเข้างานได้
✅เริ่มใช้งานได้ทันทีหลังจากเซ็นสัญญา 5-7 วัน
❌ ไม่มีบริการแบบรายบุคคล

Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300