เกี่ยวกับสยามราชธานี SONEXT Outsource (4)

บริษัทก่อตั้งมา

40 ปี

ทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า

40 ปี

บริหารข้อมูลมาเเล้วกว่า

100 ล้านข้อมูล

ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

300+

So Next ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 บริการ คือ Data Solutions, S-Next และ IT Outsource 
 
Data Solutions เป็นระบบจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราให้บริการจัดการข้อมูลและเอกสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริการงานสแกนเอกสาร บริการคีย์ข้อมูล และบริการบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นต้น
 
S-Next บริการนี้เป็นบริการที่ลดความซับซ้อนในการทำงาน เรามีระบบ DIGIDOCS เป็นระบบบริหารจัดการเอกสาร ออนไลน์ ทำให้การทำงานเอกสารสะดวกยิ่งขึ้น ระบบ CARPOOL เป็นระบบจัดสรรทรัพยากรรถยนต์ในองค์กร ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และระบบ TIKTRACK เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาของพนักงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ใช้งานง่าย และสามารถเช็คข้อมูลได้สะดวกขึ้น
 
IT Outsource ให้บริการจัดส่งพนักงานสายงาน IT เฉพาะด้าน เช่น ตำแหน่ง SOFTWARE DEVELOPMENT, IT MANAGEMENT, INFRASTRUCTUR SERVICES เพื่อสนับสนุนงานสาย IT โดยคัดสรรบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ ช่วยลดภาระในการบริหารจัดการ การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ในปัจจุบัน ตลอดจนความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต
เกี่ยวกับสยามราชธานี SONEXT Outsource

OUR CLIENTS

เราได้รับความไว้วางใจจาก ภาครัฐ และ เอกชน ในการจัดการข้อมูลมากกว่า 100 ล้านข้อมูลต่อปี และมีประสบการณ์ในการบริหารข้อมูลมากกว่า 40 ปีให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจเรื่องคุณภาพงานและบริการที่ดีอย่างแน่นอน

PARTNER