ลดระยะเวลาทำงานเอกสารลง 75% ด้วย Flow

จากปัญหาในการทำงานเอกสารของบริษัทมหาชนไทยที่มีพนักงานกว่า 1,000 คน สู่การพัฒนาโปรแกรม Flow  (BPM Platform) ที่มีระบบจัดการเอกสาร บริหารเวิร์คโฟลว์การทำงาน ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและลดเวลาทำงานเอกสารภายในองค์กรได้จริง

4 ฟีเจอร์สำคัญ

ช่วยลดความซับซ้อนในการทำงานเอกสารภายในองค์กร

Flow ช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร

✔️ จัดการและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารภายในองค์กร

✔️ ตรวจสอบและติดตาม การใช้งานของทุกการทำงาน

✔️ รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยด้วย มาตรฐาน ISO : 27001

✔️ ลดเวลาการจัดการด้วยการวางWorkflowการทำงานไว้ล่วงหน้า

✔️ ลดต้นทุนระยะยาว จากการทำ Digital Transformation

✔️ ทีม Support ตลอดอายุการใช้งาน

✔️ บริการจัดฝึกอบรมก่อนการใช้งาน

✔️ระบบการค้นหาเอกสารตามแท็ก

✔️Digital Signature ที่ถูกกำกับด้วย Certificate Authority
ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

✔️ลดความผิดพลาดจากการรับส่งไฟล์เอกสาร
      ในแต่ละแผนกขององค์กร

✔️ลดขั้นตอนการทำงานของแต่ละส่วน ด้วยหลักการ
      Lean Business

✔️สามารถ Customize ตามความต้องการ
เพื่อความสอดคล้องกับองค์กรท่านได้

 

ขอรับคำปรึกษาฟรี

สนใจนำระบบ Flow ไปช่วยลดขั้นตอนการทำงานเอกสารขององค์กรคุณ กดปุ่มแอดไลน์ข้างล่างนี้เพื่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

แอดไลน์

ราคาค่าบริการ

Flowโปรแกรม BPM ช่วยจัดเก็บเอกสารออนไลน์อย่างเป็นระบบ เซ็นอนุมัติเอกสารออนไลน์ สร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และจัดการเวิร์คโฟลว์การทำงาน

starter package
เริ่มต้นเพียง

 7,500 ฿

ใช้งานได้ 15 USERS
ไม่จำกัด เวิร์คโฟลว์
สร้างแบบฟอร์ม ไม่จำกัด
ส่งอนุมัติงาน 150 งาน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 15 GB
ติดต่อเจ้าหน้าที่
small package
ราคา/เดือน

15,000 ฿

ใช้งานได้ 30 USERS
ไม่จำกัด เวิร์คโฟลว์
สร้างแบบฟอร์ม ไม่จำกัด
ส่งอนุมัติงาน 350 งาน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 30 GB
ติดต่อเจ้าหน้าที่
medium package
ราคา/เดือน

22,500 ฿

ใช้งานได้ 50 USERS
ไม่จำกัด เวิร์คโฟลว์
สร้างแบบฟอร์ม ไม่จำกัด
ส่งอนุมัติงาน 1,000 งาน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 50 GB
ติดต่อเจ้าหน้าที่
value package
ราคา/เดือน

40,000 ฿

ใช้งานได้ 100 USERS
ไม่จำกัด เวิร์คโฟลว์
สร้างแบบฟอร์ม ไม่จำกัด
ส่งอนุมัติงาน 2,500 งาน
พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100 GB
ติดต่อเจ้าหน้าที่
Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300