FLOW

Flow ระบบจัดการเดินเอกสารภายในองค์กร สามารภออกแบบสร้างขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ ประหยัดเวลา และทำให้บคลากรภายในทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือ BPM ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการเดินเอกสารภายในแพลตฟอร์มเดียว

EDocument

E-Document
การจัดการเอกสาร

EForm

E-Form
สร้างแบบฟอร์ม

Digital Signature

E-Signature
การอนุมัติเอกสารออนไลน์

ESignature

Digital Signature
ลายเซ็นอีเล็กทรอนิกส์

Quick Search

Quick Search
ค้าหาเอกสาร

User Management

User Management
จัดการผู้ใช้งาน

Version Control

Version Control
ควบคุมเวอร์ชั่นเอกสาร

backend

Back End
ระบบหลังบ้าน

api

API
ช่องทางการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอื่นๆ

BMP

BMP
เครื่องมือจัดกระบวนการเอกสารภายในองค์กร

OU

OU
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรและจัดองค์ประกอบต่างๆ

report

Report
สรุปรายงานข้อมูลสามารถแสดงผลให้เห็นในหน้าเดียว

SO NEXT ช่วยให้คุณ...

  • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
  •  ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร
  • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
  • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
  • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
  • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
  • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
  • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

รูปแบบการให้บริการ
On-Site service / Off-site service

[contact-form-7 id=”9″]