บริการรับทำเงินเดือน

จบทุกปัญหาภาระงานที่ยุ่งยาก ให้ง่ายขึ้น พร้อมจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนอย่างมืออาชีพ

บริการรับทำเงินเดือน แบบครบวงจร ด้วยโปรแกรมเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ จัดการกับภาระงานที่ยุ่งยากให้ง่ายขึ้น รวดเร็ว แม่นยำ และตรงเวลา พร้อมยืดหยุ่นการทำเงินเดือนตามความต้องการของแต่ละองค์กรติอต่อ 090-197-8521

ให้เราช่วยคุณติดต่อเลย

บริการรับทำเงินเดือน

เป็นรูปแบบการบริการดำเนินการเรื่องเงินเดือน ที่เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับหลายๆ องค์กร เพราะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและใช้เวลาในการจัดการมาก และส่งผลกระทบต่อชั่วโมงการทำงานของ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษัท เราดูแลเรื่องเงินเดือนพนักงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สามารถกำหนด

เงื่อนไขที่มี

ความซับซ้อนได้

จัดทำทะเบียน

ประวัติพนักงาน

ความละเอียด

ในการคำนวณ

เงินเดือน

ระบบป้องกัน

การเข้าใช้งาน

โปรแกรม

การคำนวณภาษี

และประกันสังคม

ตรงตามกฎหมาย

กำหนดการทำงาน

ได้อย่างไม่จำกัด

เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่

จัดส่งรายงาน

และยื่นรายงาน

ให้หน่วยงานต่างๆ

ขั้นตอนการคำนวนเงินเดือน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ความแตกต่างของการใช้บริการ Payroll

ก่อนใช้ระบบ Payroll Servicesกับ So next

ลงเวลาการทำงานผ่านกระดาษ ซึ่งมีโอกาศเสี่ยงหลายอย่าง เช่น กระดาษหาย กระดาษชำรุด ทุจริตในการลงเวลาเข้างาน-ออก

หลังใช้ระบบ Payroll กับ So next

ลงเวลาการทำงานผ่านรถ Tiktrack สามารถระบุเวลาการเข้า-ออกทำงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถดูสภาานที่ในกดเข้าทำงาน และ มีความปลอดภัยของข้อมูลในการใช้งานระบบ Tiktrack

การตรวจเช็คเวลาการทำงาน หรือ การลาออกงานผ่านกระดาษ

ระบบ Dashboard สามารถดูรายงานการลงเวลาการทำงาน หรือการลา ผ่านระบบได้แบบ Real Time

ถ่ายโอนข้อมูลจากกระดาษ และคำนวนต่างๆผ่านระบบ Excel

คำนวนข้อมูลผ่านระบบอัติโนมัติ ที่ส่งข้อมูลมาจากฐานข้อมูล ซึ่งมีความปลอดภัยของข้อมูล และง่ายต่อการใช้งาน

ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก

ในการจัดการเงินเดือนด้วยบริการ Payroll ของ SO NEXT !