บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry Management Service)

Data Entry System Management Service

เราคือ Outsource ผู้ให้บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ หรือเรียกว่า บริษัทรับบันทึกข้อมูล บริษัทคีย์ข้อมูล เราทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC ให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กร สำนักงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด

ตัวอย่างการให้บริการบันทึกข้อมูล

 •  การบันทึกข้อมูลเป็นรายแฟ้ม
 •  การบันทึกข้อมูลเป็นรายวัน / รายเดือน
 •  ให้บริการได้ทั้งโครงการระยะสั้นและระยะยาว
 •  สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำงานบันทึกข้อมูลเฉพาะงานได้

บริการบันทึกข้อมูลแบบมืออาชีพ

เราคือผู้ให้บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี
เราให้บริการการบันทึกข้อมูล ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี
ให้บริการส่วนงานราชการมากกว่า 10 ปี
เราได้รับความไว้ว่างใจจากหน่วยงานราชการมากกว่า 10 ปี ด้วยการให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001
ได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001)
ให้บริการแบบครบวงจร
บริการงานบันทึกข้อมูลแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดเตรียมข้อมูล, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งก่อนและหลังการบันทึกข้อมูล

ทำไมต้องใช้บริการบันทึกข้อมูลของเรา

 • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
 •  ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร
 • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
 • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
 • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
 • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

ให้บริการทั้งแบบ On-Site service และ Off-site service

On-Site service

คือการให้บริการบันทึกข้อมูลภายในสถานที่ของลูกค้า โดยทางบริษัทจะส่งพนักงานและนำอุปการณ์ไปติดตั้งภายในองค์กรของลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูล (เหมาะสำหรับองกรณ์ที่มีพื้นที่และไม่สามารถนำข้อมูลออกมาบันทึกภายนอกได้)

Off-site service

คือการให้บริการของเราจะนำเอกสารมาบันทึกข้อมูลที่บริษัท  โดยทางบริษัท จะจัดรถเข้าไปรับเอกสารที่องค์กรของลูกค้าเพื่อมาดำเนินการบันทึกข้อมูล เมื่อปฏิบัติงานเสร็จทางบริษัทจะจัดส่งเอกสารคืนลูกค้าตามเดิม โดยทุกๆขั้นตอนทางบริษัทจะมีการตรวจรับเอกสารและมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชม.เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้าจะปลอดภัยมากที่สุด

ผลงานที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการบันทึกข้อมูล

  ติดต่อฝ่ายขาย

   โทร. 090-197-8521, 090-197-8535