บริการสแกนเอกสาร (Scanning Management Service)

Scanning Management Service

บริการสแกนเอกสารเพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ  เรามีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร

ทำไมต้องจ้าง Outsource สแกนเอกสาร sonext

สแกนเอกสารอะไรได้บ้าง

รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด สแกนเอกสารทั่วไป สแกนเอกสารขนาดใหญ่ สแกนภาพถ่าย สแกนหนังสือ รวมไปถึงหนังสือเก่า ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง SO NEXT ใช้เครื่องสแกนที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ ความละเอียดสูง นำส่งไฟล์สแกนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการสแกน

 • ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ
 • ทะเบียนประวัติ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แบบภาษีต่าง ๆ
 • หนังสือสัญญา
 • โฉนดที่ดิน
 • ชุดข้อสอบ
 • วารสาร/นิตยสาร
 • แบบแปลนก่อสร้าง
 • เอกสารโบราณ
 • หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์
 • ใบเเจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบกำกับภาษี
 • เอกสารทางบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารเวชระเบียน
 • ใบรับรอง
 • ใบอนุญาต
 • เอกสารประกันภัย
 • แบบสอบถาม

บริการสแกนเอกสารแบบมืออาชีพ

เราคือผู้ให้บริการสแกนเอกสารแบบมืออาชีพ ด้วยขั้นตอนที่ได้มาตรฐาน

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี
เราให้บริการสแกนเอกสาร ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี และจัดการเอกสารมากกว่า 100 ล้านแผ่านต่อปี
ให้บริการส่วนงานราชการมากกว่า 10 ปี
เราได้รับความไว้ว่างใจจากหน่วยงานราชการมากกว่า 10 ปี ด้วยการให้บริการที่เป็นไปตามข้อกำหนด
ได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001
ได้รับมาตรฐานสากลด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISO 27001)
ให้บริการแบบครบวงจร
บริการสแกนเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบคุณภาพงาน

ทำไมต้องใช้บริการสแกนเอกสารของเรา

 • ประหยัดพื้นทีลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสาร
 • ลดความยุ่งยากในการสรรหาพนักงาน
 • สามารถเข้าถึงเอกสารได้ทันที
 • ป้องกัน การสูญหายของข้อมูลจากภัยต่างๆ
 • สแกนเอกสารจำนวนมากในเวลาจำกัด
 • ประหยัด สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสาร ระยะยาว

ให้บริการทั้งแบบ On-Site service และ Off-site service

On-Site service

จัดส่งพนักงานเข้าไปบริการสแกนเอกสารภายในองค์กรของลูกค้า

Off-site service

เข้าไปรับเอกสาร ณ ที่องค์กรของลูกค้า นำมาสแกนที่พื้นที่ของทางบริษัท และเมื่อสแกนเอกสารเสร็จจะทำการจัดเรียงให้ถูกต้องและทำการนำไปส่งคืนให้กับลูกค้า โดยทุกๆขั้นตอนของจะมีระบบตรวจรับเอกสาร เพื่อความปลอดภัยในเอกสารของลูกค้า

ผลงานที่ผ่านมา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการสแกนเอกสาร

  ติดต่อฝ่ายขาย

  โทร. 090-197-8521 ,  090-197-8535