การ Digitization คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

Digitization

Digitization คืออะไร ?

การแปลงข้อมูลจาก“ที่เป็นรูปแบบแอนะล็อก (analog)” ไปเป็น “รูปแบบดิจิทัล(digital)

แล้วข้อมูลที่เป็น “รูปแบบแอนะล็อก (analog)” มันน่าตาเป็นยังไง ??

คือ ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกแปลงเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ ทำให้ข้อมูลที่ได้มาหรือเก็บรักษาไว้สามารถตีความออกไปได้หลายๆแบบออกไป ทำให้เกิดข้อผิดพลาดทางข้อมูลและความเสียหายของข้อมูลนั้นๆได้ เช่น เอกสาร, หนังสือ, บทความ, แผนภูมิ, และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกบันทึกลงบนกระดาษ เป็นต้น

ส่วนข้อมูลใน “รูปแบบดิจิทัล(digital)” นั้น

คือ ข้อมูลที่ถูกแปลงไปเป็นรหัสดิจิทัล, หรือข้อมูลที่ถูกแทนด้วยค่าทางดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งมีเพียงค่า 0 และ 1 เท่านั้นในระบบทศนิยม. ข้อมูลดิจิทัลมักถูกใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น ๆ เช่น ไฟล์เอกสาร, ไฟล์รูปภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ, และอื่น ๆ ที่ถูกเข้ารหัสด้วยรหัสดิจิทัล. นั่นเอง

ที่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าความแตกต่างระหว่างข้อมูล “แอนะล็อก (analog)”กับ “ดิจิทัล(digital)” มันต่างกันยังไง ??

ปัญหาเอกสารสุดสำคัญหายจะหมดไป !!!

แล้วประโยชน์ของการทำ Digitization คืออะไร ?

ถ้าพูดถึงในเชิงธุรกิจแล้วการDigitizationเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับทุกองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้องค์กรของคุณมีข้อมูลทีมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็วเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน

  1. การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น : ข้อมูลที่อยู่ในรูปแแบบกระดาษนั้นมีปัญหามาก ในการหาที่จัดเก็บและการเรียกใช้ข้อมูลแต่ล่ะที่นั้นแสนจะทำได้อยากลำบาก แถมยังมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้ แต่ถ้าทุกองค์กร หันมาเก็บเป็นไฟล์เอกสารแทน จะทำให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น เรียกใช้ข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายการเข้าถึงของข้อมูลทำได้หลายๆแผนกพร้อมกัน ไม่ต้องไปวุ่นวานที่จะไปหาเอกสารในลังอีกต่อไป
  2. ลดระยะเวลาในการทำงาน : ข้อมูลที่แปลงเป็น ดิจิทัล แล้วจะสามารถลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี ไม่ไปเสียเวลากับการจัดเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ แถมยังสามารถใช้ข้อมูลนั้นๆนำมาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
  3. การเก็บรักษาข้อมูล : ข้อมูลไม่มีสูญหายไม่เสื่อมภาพแถมยังจะสามารถเรียกใช้ข้อมูลย้อนหลังได้อีกด้วย
  4. การสื่อสารในแต่ละแผนก : ข้อมูล ดิจิทัล สามารถถูกแบ่งปันและสื่อสารได้ทันทีผ่านทางอินเทอร์เน็ตและ ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กล่าวง่ายๆเลยคือ Digitization ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับทุกๆองค์กรในปัจจุบัน ในทุกๆองค์กรก็หันมาทำธุรกิจออนไลน์กันมากขึ้น ข้อมูลทุกอย่างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในปัญจุบันการเเข่งขันของธุรกิจนั้นให้ความสำคัญของข้อมูล DATA เป็นอย่างมาก ธุรกิจไหนองค์กรไหนมีข้อมูลที่เยอะและมีประโยชน์ก็จะสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างรวดเร็วทันยุคทันสมัยได้ เป็นยุคแห่งการแข่งขันทางข้อมูลนั้นเอง

หากท่านใดสนใจพัฒนาองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300