บริการสแกนเอกสาร เพื่อธุรกิจ

บริการสแกนเอกสาร

Scanning Management Service 

บริการสแกนเอกสาร เพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ  เรามีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร

On site consult service

บริการให้คำปรึกษานอกสถานที่ ของเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลเข้าสำนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่คุณภาพมากที่สุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

รูปแบบบการให้บริการ

สแกนเอกสาร อะไรได้บ้าง

รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด สแกนเอกสารทั่วไป สแกนเอกสารขนาดใหญ่ สแกนภาพถ่าย สแกนหนังสือ รวมไปถึงหนังสือเก่า ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง SO NEXT ใช้เครื่องสแกนที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ ความละเอียดสูง นำส่งไฟล์สแกนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

 • ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ
 • ทะเบียนประวัติ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แบบภาษีต่าง ๆ
 • หนังสือสัญญา
 • โฉนดที่ดิน
 • ชุดข้อสอบ
 • วารสาร/นิตยสาร
 • แบบแปลนก่อสร้าง
 • เอกสารโบราณ
 • หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์
 • ใบเเจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบกำกับภาษี
 • เอกสารทางบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารเวชระเบียน
 • ใบรับรอง
 • ใบอนุญาต
 • เอกสารประกันภัย
 • แบบสอบถาม

ทำไมต้องใช้ บริการสแกนเอกสาร กับ SO NEXT

สรุป

บริการสแกนเอกสารจำนวนมากจำเเป็นต้องใช้อุปกรณ์ บุคลากร เวลา จำนวนมาก และต้องมีความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ทาง SO NEXT มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการบริการ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษานอกสถานที่เพื่อเจ้าถึงปัญหาและแนะนำวิธืการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อธุรกิจของคุณ