บริการสแกนเอกสาร เพื่อธุรกิจ

จัดการเอกสารกองโต

Scanning Management Service 

บริการสแกนเอกสาร เพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆ เพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ  เรามีพนักงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สูง ในการบริหารจัดการปัญหาการจัดการเอกสาร ตั้งแต่เริ่มต้นให้คำปรึกษา รับข้อมูลปัญหาของลูกค้า เพื่อนำมาวางระบบ ออกแบบรูปแบบการสแกนและจัดเก็บค้นหา แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบและเป็นมืออาชีพ สามารถรองรับงานบริการสแกนที่มีปัญหาแตกต่างหลากหลายได้ รองรับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญสูง เอกสารเป็นความลับสูง ซึ่งต้องมีทักษะ เข้าใจขั้นตอนการทำงานในรูปแบบนี้เป็นอย่างดี มีการตรวจสอบความถูกต้องของงานสแกนอยู่ตลอดเวลา ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการผิดพลาดน้อยที่สุด มีการดูแลรักษา ความปลอดภัยของเอกสาร

On site consult service

บริการให้คำปรึกษานอกสถานที่ ของเราจะส่งผู้เชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลเข้าสำนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่คุณภาพมากที่สุด

ติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

รูปแบบบการให้บริการ

ON SITE SERVICE

ให้บริการในหน่วยงานของลูกค้า โดยทางเราจะส่งเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์สแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูลภายในหน่วยงานของลูกค้า ในกรณีที่เอกสารไม่สามารถนำออกมานอกองค์กรได้

OFFSITE SERVICE

ให้บริการภายในบริษัทฯ คือ นำเอกสารออกมาสแกน และบันทึกที่บริษัทฯ มีบริการส่งรถไปรับเอกสารที่หน่วยงานของลูกค้า ขั้นตอนตั้งแต่การรับจนกระทั่งส่งคืนเอกสาร ทางบริษัทฯ จะมีระบบตรวจรับเอกสารในทุกขั้นตอน เพื่อความปลอดภัยของเอกสาร เหมาะกับเอกสารที่นำออกมานอกหน่วยงานได้

สแกนเอกสาร อะไรได้บ้าง

รองรับการสแกนเอกสารหลายรูปแบบ ทุกขนาด ทุกชนิด สแกนเอกสารทั่วไป สแกนเอกสารขนาดใหญ่ สแกนภาพถ่าย สแกนหนังสือ รวมไปถึงหนังสือเก่า ที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูง SO NEXT ใช้เครื่องสแกนที่ทันสมัย สแกนได้ทั้งแบบสี และขาว-ดำ ความละเอียดสูง นำส่งไฟล์สแกนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก

 • ใบสมัครงาน/เอกสารประกอบ
 • ทะเบียนประวัติ
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียน
 • แบบภาษีต่าง ๆ
 • หนังสือสัญญา
 • โฉนดที่ดิน
 • ชุดข้อสอบ
 • วารสาร/นิตยสาร
 • แบบแปลนก่อสร้าง
 • เอกสารโบราณ
 • หนังสือเก่า/หนังสือพิมพ์
 • ใบเเจ้งหนี้
 • ใบสั่งซื้อ
 • ใบกำกับภาษี
 • เอกสารทางบัญชี
 • ใบเสร็จรับเงิน
 • เอกสารเวชระเบียน
 • ใบรับรอง
 • ใบอนุญาต
 • เอกสารประกันภัย
 • แบบสอบถาม

ทำไมต้องใช้ บริการสแกนเอกสาร กับ SO NEXT

ปฏิบัติงานได้ตามเวลาที่กำหนด 

ประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร

Onsite consult service

มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการ

มีบุคลากรพร้อมปฏิบัติงาน

ได้รับมาตรฐาน ISO 27001

So next เป็นที่ปรึกษาด้านการ Lean and transformation your business

 

Lean หรือลดขั้นตอนในการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาศในการเติบโตธุรกิจและลดขั้นตอนในการทำงานให้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ประหยุดเวลามากขึ้น

Transformation ช่วยในการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารจาก Analog เป็น Digital File ที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก และ ง่ายต่อการเซ็นเอกสารและใช้งานข้อมูล โดย So Next โดยมีบริการอยู่หลากหลาย 

DATA MANAGEMENT

 • Scanning Management Service : บริการสแกนเอกสาร สำหรับสำนักงานและองค์กร รับรองความปลอดข้อมูล
 • Data Entry System Management Service : บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล
 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Business Process Outsourcing : ช่วยคุณบริหารธุรกิจแบบตั้งแต่ต้นจนจบด้วยทีมงาน Outsourcing

PLATFORMS SOLUTIONS 

 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Tik Track : ระบบลงเวลาเข้าออกงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • DIGIDOCS : ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์ 
data management
data management

IT OURSOURCE

 • Software development engineer : นักพัฒนาซอฟต์เเวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม
 • IT Management การวางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางด้านไอที
 • Infrastructure Services : วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server

หากคุณมีปัญหา ระบบจัดการข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป 

หากเลือกให้ SO NEXT ได้ช่วยจัดการปัญหาของคุณ 
SO NEXT จะช่วยคุณ… 
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
เรามีทีมงานซับพอร์ตขั้นตอนในการทำงาน
เรามีบุคลากรด้าน IT ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผล และ รายงานผลอย่างต่อเนื่อง

สนใจบริการ จัดการข้อมูลในองค์กร 
โทรเลย : 090-197-8521   
แอดไลน์ : คลิ๊กแอดไลน์ 

สรุป

บริการสแกนเอกสารจำนวนมากจำเเป็นต้องใช้อุปกรณ์ บุคลากร เวลา จำนวนมาก และต้องมีความปลอดภัยด้านข้อมูล ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจ ทาง SO NEXT มีความเชี่ยวชาญและความพร้อมในการบริการ อีกทั้งยังสามารถให้คำปรึกษานอกสถานที่เพื่อเจ้าถึงปัญหาและแนะนำวิธืการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อธุรกิจของคุณ