Business Process Outsource หนึ่งในกลยุทธ์ ลดต้นทุนแรงงาน

Business Process Outsource คือการมอบระบบงานบางส่วน มาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบแทน BPO จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่สามารถตอบโจทย์ของ ธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว เพราะ BPO ไม่เพียงแต่ลดจำนวนบุคคลกรภายในองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยลดกระบวนการหรือขั้นตอนทำงานได้มาก

ลดต้นทุน แรงงานด้วย RPA เพิ่มกำไรไม่ลดคุณภาพ

การ ลดต้นทุน การผลิตเป็นสิ่งที่ธุรกิจทุกประเภทให้ความสำคัญ หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันคือ การนำเทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) มาใช้ RPA คือ เทคโนโลยีที่จำลองการทำงานซ้ำๆ ของมนุษย์ด้วยซอฟต์แวร์ เสมือนมีหุ่นยนต์มาทำงานแทน

ใช้ RPA คีย์ข้อมูล payroll

การจัดการเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและซับซ้อนในองค์กร มีการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่ต้องตรวจสอบและป้อนข้อมูลลงในระบบให้ถูกต้อง การทำงานด้วยมืออาจเสียเวลาและเสี่ยงต่อความผิดพลาด

อนาคตแห่งการบริการใน วงการแพทย์ ปรับโฉมด้วย RPA

การแพทย์เป็นสาขาวิชาที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาใน วงการแพทย์ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในปี 2024 หน้าตาของบริการทางการแพทย์จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ด้วยการใช้ Robotic Process Automation (RPA)

รวบรวมสิ่งที่น่ารู้ เกี่ยวกับ สัญญาจ้างพนักงาน

สรุป  “การเข้าใจสัญญาจ้างพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจเงื่อนไขและสิทธิ์ของตนเองอย่างชัดเจน และป้องกันการเกิดข้อขัดแย้งในอนาคต และการเป็นพนักงานสัญญาจ้างก็ไม่น่ากังวลใจในเรื่องสิทธิต่างๆ อีกต่อไป เเต่ยังสามารถให้เราได้พัฒนาตนเองได้ในหลายๆ สายงานอีกด้วย” 

จ้างพนักงาน บัญชี เพิ่มกับใช้ระบบRPAเข้ามาช่วยทำงาน ต่างกันอย่างไร?

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกธุรกิจ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมคือ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อทำงานอัตโนมัติในหลายแผนก หนึ่งในนั้นคือแผนก บัญชี

ยกระดับความปลอดภัยขององค์กรด้วย Cyber Security

หลักการทำงานของ Cyber Security   มีหลายองค์ประกอบ ซึ่งหน้าที่ทั้งหมดรวมถึงการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อ การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ และทั้งหมดนี้ คือหลักการทำงานหลักของไซเบอร์ ซีเคียวริตี้  การป้องกัน (Prevention) การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดการถูกโจมตี โดยใช้มาตรการทางเทคนิค

RPA กุญแจสำคัญสู่การยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงาน ในธุรกิจประกัน

Robotic Process Automation (RPA) หรือ การประมวลผลอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีบทบาทสำคัญในการยกระดับ ประสิทธิภาพการทำงาน และประสบการณ์ของลูกค้า

ปฏิวัติศักยภาพธุรกิจค้าปลีกด้วย RPA ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

ในยุคดิจิทัลที่การแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกกลายเป็นเรื่องของความเร็วและความสามารถในการปรับตัว, Robotic Process Automation (RPA) ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ