Business Process Outsource หนึ่งในกลยุทธ์ ลดต้นทุนแรงงาน

Business Process Outsource

Business Process Outsource หรือ BPO คือการมอบระบบงานบางส่วน มาให้บุคคลภายนอกรับผิดชอบแทน ลูกค้าจึงจ้างบริษัท Outsource เพื่อให้บริษัทเหล่านั้นจัดหาคนทำงานให้ในส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นงานแกนหลักของบริษัทลูกค้า ในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ต่างมุ่งมั่นขยายกิจการ เติบโตอย่างยั่งยืน ทว่าอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง คือ ต้นทุนแรงงาน การจ้างพนักงานประจำใหม่ ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายมหาศาล ทั้งค่าจ้าง สวัสดิการ อุปกรณ์สำนักงาน พื้นที่ทำงาน ฯลฯ

การลดต้นทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หนึ่งในต้นทุนที่สำคัญที่สุดคือ ต้นทุนแรงงาน การลดต้นทุนแรงงานจึงเป็นกลยุทธ์ที่หลายธุรกิจใช้อย่างแพร่หลาย แต่ว่า การลดต้นทุนแรงงานนั้น ไม่ใช่แค่การไล่พนักงานออก หรือลดค่าจ้างเสมอไป ยังมีวิธีการอื่นๆ อีกมากมายที่สามารถลดต้นทุนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน

BPO จึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญ ที่สามารถตอบโจทย์ของ ธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว เพราะ BPO ไม่เพียงแต่ลดจำนวนบุคคลกรภายในองค์เท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยลดกระบวนการหรือขั้นตอนทำงานได้มาก อีกทั้งไม่ต้องกังวลกับงานที่มีรายละเอียดยิบย่อย ทำให้ธุรกิจได้โฟกัสกับการทำงานหลักของธุรกิจตัวเองได้ดีขึ้น โดยมีการทำสัญญากันเป็นรายปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายองค์กรลูกค้า พร้อมกับได้งานที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการจ้างพนักงานประจำ และมีคนทำงานให้ตลอด

Case study

บริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประสบปัญหาต้นทุนการดำเนินงานที่สูง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการบัญชีและภาษี เนื่องจากมีงานเอกสารจำนวนมากและกฎระเบียบที่ซับซ้อน ส่งผลต่อภาระงานของพนักงานประจำที่ต้องจัดการงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม บริษัทจึงได้ตัดสินใจจ้าง BPO เข้ามาดูแลงานบัญชีและภาษีแทนพนักงานประจำ โดย BPO มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทีมงานมีประสบการณ์ และเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถช่วยให้ บริษัทประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการบัญชีและภาษีได้ถึง 20% เนื่องจาก BPO สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

ต้นทุน

ข้อดีของ Business Process Outsourcing จาก SO NEXT

1.การลดต้นทุน การจ้างพนักงานประจำเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายที่มากว่าจ้าง BPO การจ้าง BPO สำหรับงานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของคุณอาจมีราคาประหยัดกว่าการจ้างทีมภายใน SO NEXT มอบประหยัดต่อขนาดและเข้าถึงแหล่งทักษะที่กว้างขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนโดยรวมของคุณ
2.ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยสนับสนุนการทำงาน บริการ BPO จาก SO NEXT มีผู้เชี่ยวชาญงานเฉพาะทาง ซึ่งอาจช่วยปรับประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอาจเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้กับบริษัทคุณ
3.การมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้น ให้คุณมุ่งเน้นไปที่ core business ได้อย่างเต็มที่ เมื่อจ้างงานภายนอก คุณสามารถใช้ทรัพยากรภายในของคุณเพื่อมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมทางธุรกิจหลัก สิ่งนี้อาจนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดียิ่งขึ้น
4.การเข้าถึงความเชี่ยวชาญ สรรหาทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้เฉพาะทางที่คุณอาจไม่มีภายในองค์กร SO NEXT มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและความรู้เฉพาะทางที่คุณอาจไม่มีภายในองค์กร สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ
5.การปรับลดขนาดองค์กรได้ดีขึ้น ลดหรือเพิ่มพนักงานได้โดยไม่กระทบต่อธุรกิจหลัก สามารถปรับขนาดทรัพยากรของตนขึ้นหรือลงได้อย่างง่ายดายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ประสบกับความผันผวนตามฤดูกาลหรือกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

ทำไมต้องใช้ Business Process Outsourcing ของ SO NEXT

SO NEXTช่วย ลดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน

SO NEXTช่วย ลดขั้นตอนการทำงาน ไม่ต้องวางโครงสร้างการทำงานด้วยตนเอ่ง

SO NEXTช่วย ลดความเสี่ยง ไม่ต้องกังวลด้านกฎหมายทำตามมาตรฐาน SLA

SO NEXTช่วย ลดภาระงาน ไม่ต้องวุ่นวายกับงานที่ซ้ำซ้อนและเสียเวลา

ด้วยศักยภาพของทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์และพาร์ทเนอร์ต่างๆ เราสามารถออกแบบ solution ได้ พร้อมแก้ไข้ปัญหาต่างๆที่ทำให้องค์กรติดขัดปัญหาอะไรบางอย่าง ให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างราบรื่น ยั่งยืน และยังสามารถเพิ่มกำลังคนได้ตามความต้องการของลูกค้า

การใช้บริการ BPO ของ SO Next จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตและมีความแข็งแกร่งในการแข่งขัน สามารถมุ่งเน้นไปที่ core business ของคุณได้อย่างเต็มที่

หากท่านใดสนใจ Business Process Outsource ไปช่วยในลดต้นทุนแรงงานในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ BPO ยังสามารถให้บริการในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเช่น

SO PEOPLE ที่เราให้บริการจัดหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ พนักงาน IT พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการให้บริการบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ การันตีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน

SO WHEEL บริการรถเช่าสำหรับลูกค้า มีทั้งแบบเช่าขับเองและเช่าแบบพร้อมคนขับ มีทั้งรถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และล่าสุดรถเช่าดัดแปลงตามการใช้งาน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ มีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย ประสบการณ์ให้บริการรถเช่ามามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

SO GREEN บริการดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ออกแบบการจัดสวนเสริมภาพลักษณ์องค์กร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ โดยมีทีมรุกขกรมืออาชีพ