SO ออกบูท Software Park CodeCamp จัดกิจกรรม Speed Dating Day ครั้งที่ 16

so ออกบูทร่วมกับ software park codecamp iุ่นที่ 16
บริษัท สยามราชธานี จำกัด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่จบ codecamp รุ่นที่ 16 ในครั้งนี้ และขอให้ต่อจากนี้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการก้าวสู่อาชีพโปรแกรมเมอร์ในอนาคต ผมเชื่อมั่นว่าเหล่านักเรียนจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น  
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา  Software Park CodeCamp จัดกิจกรรม Speed Dating Day ภายใต้โครงการ Programming Bootcamp แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโปรแกรมเมอร์คุณภาพและพร้อมทำงานได้จริง ทดแทนปัญหาขาดแคลนโปรแกรมเมอร์ในปัจจุบัน ซึ่งได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 16 โดยกิจกรรมภายในงาน สยามราชธานี หรือ SO ได้ออกบูธเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเชิญชวนผู้เรียนที่จบหลักสูตรเข้ามาทำงานร่วมกัน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจบหลักสูตรสามารถฝากประวัติและสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยผู้เรียนทุกคนสามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นประจำหรือสัญญาจ้าง  

 เกี่ยวกับสยามราชธานี หรือ SO

SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ที่นำ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และทาง SO ยังมีการเพิ่มศัพยภาพที่แข็งแกร่งอย่างไม่หยุดนิ่งด้วยการที่มีพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรทั้งไทยและทั่วโลก เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยปัจจุบัน SO แบ่งการให้บริการเป็น 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ (1) SO Next : โซลูชันด้านการ Lean & Digitization องค์กรให้คล่องตัวขึ้น โดยให้บริการด้านการจัดการข้อมูล (Data Solution) ด้านแพลตฟอร์มทางธุรกิจ เช่น Business Process Management และด้าน IT Outsource Operation เพื่อสรรหาบุคลากรด้าน IT (2) SO People : โซลูชันการจัดหาและบริหาร Workforce ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี เช่น พนักงานขับรถ, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี ,ช่างเทคนิค รวมถึงบริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เป็นต้น (3) SO Green : โซลูชันบริหารภูมิทัศน์ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่สีเขียวและไม้ใหญ่ (4) SO Wheel : ผู้นำด้านรถดัดแปลงและรถเช่าเชิงพาณิชย์