RPA คืออะไร ? มาทำความรู้จัก RPA กัน

RPA คืออะไร

RPA คืออะไร RPAหรือ Robotic Process Automation คือ เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทำงานแบบอัตโนมัติ โดยเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ในการทำงานซ้ำ ๆ รูปแบบเดิม ๆ เช่น การกรอกข้อมูล การประมวลผลเอกสาร การโอนย้ายข้อมูล ระบบงานต่าง ๆ RPAจะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และประหยัดเวลาในการทำงาน

RPA เหมาะกับงานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ซ้ำ ๆ และสามารถกำหนดกฎเกณฑ์การทำงานได้ เช่น งานด้านธุรการ งานบัญชี งานการเงิน งานทรัพยากรบุคคล งานจัดซื้อจัดจ้าง งานขาย งานบริการลูกค้า เป็นต้น

RPA เหมาะสำหรับงานประเภทต่อไปนี้

 • งานที่ทำซ้ำๆ เป็นประจำ
 • งานที่มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน
 • งานที่ต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก
 • งานที่ต้องอาศัยการจดจำหรือการตัดสินใจที่ไม่ซับซ้อน

RPA คืออะไร ประโยชน์ของการใช้ RPA

 • ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน
 • เพิ่มผลผลิตและความเร็วในการทำงาน
 • เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ตัวอย่างการใช้งาน RPA ในธุรกิจต่างๆ

 • กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กระบวนการบัญชี
 • กระบวนการลูกค้าสัมพันธ์
 • กระบวนการผลิต
 • กระบวนการคลังสินค้า

ปัจจุบัน RPA เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างมากในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง และสามารถช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า

RPA คือ

ตัวอย่างการใช้งาน RPA ในการช่วยทำงานต่าง ๆ

 • การกรอกข้อมูลในระบบ SAP เป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ และมีความซับซ้อน RPA สามารถใช้กรอกข้อมูลในระบบ SAP ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้มาก
 • การประมวลผลเอกสาร เช่น ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ เอกสารราชการ RPA สามารถใช้ประมวลผลเอกสารเหล่านี้ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาด
 • การโอนย้ายข้อมูลระหว่างระบบ RPA สามารถใช้โอนย้ายข้อมูลระหว่างระบบต่าง ๆ ได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและลดความซ้ำซ้อน
 • การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล RPA สามารถใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้บริการลูกค้า RPA สามารถใช้ให้บริการลูกค้าได้อย่างอัตโนมัติ เช่น ตอบคำถามลูกค้า ตอบกลับอีเมล์ลูกค้า RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าและลดต้นทุนในการทำงาน
 • ทำงานด้านธุรการ เช่น การทำใบเสนอราคา การทำใบสั่งซื้อ RPA สามารถใช้ทำงานด้านธุรการได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานและลดความผิดพลาด

ตัวอย่างการใช้งาน RPA ในธุรกิจไทย

 • ธุรกิจธนาคาร ใช้ในการประมวลผลธุรกรรมทางการเงิน เช่น การโอนเงิน การจ่ายบิล การสมัครบัตรเครดิต
 • ธุรกิจประกันภัย ใช้ในการประมวลผลข้อมูลสินไหมทดแทน เช่น การแจ้งเคลม การอนุมัติสินไหม ลดความล่าช้าในการจ่ายสินไหม
 • ธุรกิจโทรคมนาคม ใช้ในการประมวลผลข้อมูลลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิก การยกเลิกบริการ
 • ธุรกิจค้าปลีก ใช้ในการประมวลผลข้อมูลการขาย เช่น การออกใบกำกับภาษี การคืนสินค้า
 • การผลิต ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต เช่น การวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ

RPA เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในธุรกิจทุกขนาด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ หากธุรกิจของคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน RPA อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการจัดการข้อมูลในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300