ตำแหน่ง Software Developer อาชีพในฝันของเจน Z

coverpage-softwaredeveloper-genz-webp

ตำแหน่ง Software Developer อาชีพในฝันของ Gen Z

นวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้คงหนีไม่พ้น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อดิจิทัล และเครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้สิ่งที่มนุษย์จินตนาการเกิดขึ้นได้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสาร ระบบการขนส่ง การเงิน ก็สามารถเชื่อมต่อและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส ดังนั้นหลายหน่วยงานจึงหันมาให้ความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ต้องการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตำแหน่งสำคัญอย่าง Software developer จึงเป็นตำแหน่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในกลุ่มสายไอทีหรือเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตอีกด้วย จึงกลายมาเป็นเป็นอาชีพในฝันของคนรุ่นใหม่เลยก็ว่าได้

ลักษณะงานหลัก ๆ ที่ทำ

 1. วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
 2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 3. ออกแบบกระบวนการในการทำระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน
 4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ
 5. ประเมินผลการทำงานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง
 6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง
 7. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของสถานประกอบการ
 8. แนะนำและสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมให้พนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ทักษะที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมี

หากอยากเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่องค์กรไหนก็ต้องการ ทักษะที่จำเป็นต้องมี ควรมีทั้ง Hard Skill และ Soft Skill
 • Hard Skill ที่เน้นจะเป็นเรื่องของการ Coding เป็นหลัก เนื่องจากเป็นคนที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมเป็นอย่างดี ทักษะพื้นฐานด้านภาษาโปรแกรมที่ควรมี คือ ภาษา C, C+, Java, COBAL, IOS, Android , Java, Python นอกจากนี้ยังรวมไปถึงทักษะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ
 • Soft Skill ที่จำเป็นต้องใช้คือเรื่องของการสื่อสาร รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น ต้องใส่ใจในรายละเอียด มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดนอกกรอบ และมีแง่มุมหลายมุมมอง มีทัศนคติที่ดี มีการบริหารเวลาที่ดี มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

องค์กรไหนบ้างที่ต้องการ Software Developer

ในยุคปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนเป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกือบทุกองค์กรพยายามที่จะมี Website เป็นของตนเองเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การทำธุรกิจ กิจกรรมหรือสินค้าของตนเอง ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายในยุคนี้ รวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลก็มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจ้างงานตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นที่ต้องการในตลาดเป็นอย่างมาก
ตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงจำเป็นทั้งองค์กรขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเองอาจจะให้หน่วยงานทางด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้เอง สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรชำนาญในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ อาจจะจัดจ้างบริษัทหรือจัดจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้ออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ขององค์กรของตนก็ย่อมได้ รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอในเว็บไซต์เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ

ดังนั้นนักพัฒนาซอฟต์แวร์จึงเป็นสายอาชีพที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน อัตรารายได้สูง และที่สำคัญบุคลากรในสายโปรแกรมเมอร์ยังคงมีไม่เพียงต่อตลาด และเราเชื่อว่านักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือ Software Developer จะเป็นหนึ่งในกลุ่มงานสายไอทีที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอน หากใครเริ่มสนใจอยากจะทำตำแหน่งนี้ สามารถฝากประวัติเข้ามาที่ลิ้งค์ได้เลย

AnyConv.com__it outsource (3)

ตำแหน่ง (นักพัฒนาซอฟต์แวร์) เป็นตำแหน่งทางวิชาการและอาชีพที่มีหน้าที่เข้าไปในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์มีหน้าที่ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และดูแลระบบซอฟต์แวร์เพื่อให้มันทำงานอย่างถูกต้องและประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้าหรือองค์กรที่เราทำงานให้บริการ

คำว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์ แบ่งออกไปอีกหลายสาขา แต่หน้าที่พื้นฐานของตำแหน่งนี้รวมถึง

 1. การออกแบบซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องสร้างแผนการออกแบบระบบซอฟต์แวร์โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ระบบมีโครงสร้างและการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม
 2. การเขียนโค้ด: นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างฟังก์ชันและการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ตามข้อกำหนด โค้ดนี้สามารถเขียนด้วยภาษาโปรแกรมต่างๆ เช่น Java, Python, C++, JavaScript, และอื่นๆ
 3. การทดสอบและปรับปรุง นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องทดสอบระบบซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ไขและปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างถูกต้องและเสถียร
 4. การรักษาและบำรุงระบบ หลังจากการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังต้องดูแลและรักษาระบบให้สามารถทำงานอย่างถูกต้องตลอดเวลา รวมถึงทำการปรับปรุงและป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 5. การทำงานร่วมกับทีม นักพัฒนาซอฟต์แวร์บางครั้งจะทำงานร่วมกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบใหญ่ๆ หรือโปรเจคที่ซับซ้อน.

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องมีความเข้าใจในหลักการของการโปรแกรมมิ่ง การทำงานกับเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค นอกจากนี้ พวกเขายังต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมได้ดีเพื่อให้โปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปตามระเบียบและตามเวลาที่กำหนด

 

ทำความรู้จัก so next
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาทกับธุรกิจต่างๆ ซึ่งหลายธุรกิจเริ่มมีการปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล ซึ่งทรัพยากรที่มีความรู้ ความสามารถในทางด้านไอที มีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ เราคือมีความพร้อมในการสรรหาพนักงายสายไอทีให้ธุรกิจคุณได้คนที่ใช่ ตั้งแต่ระดับ Junior ถึงระดับ Top Management ในสายงานไอที ที่พร้อมส่งคนไปทำงานกับธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เราคัดสรร นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม

บริการของเรา
จัดหาพนักงาน IT ในรูปแบบ Outsource ตามความประสงค์ของลูกค้าภายใต้มาตรฐานการส่งพนักงานที่คุณภาพและภายในระยะเวลาตามตกลง
ในตำแหน่งดังนี้

Software Development นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม โดยแบ่งดังนี้ JAVA DEVELOPER, ANDROID DEVELOPER, IOS DEVELOPER, .NET DEVELOPER, PHP DEVELOPER, FRONT / BACK DEVELOPER, FULLSTACK DEVELOPER, UX / UI DEVELOPER
IT Management พนักงานเฉพาะทางด้านการจัดการ การวางแผน กำกับดูแลและควบคุม อาทิ Project Management, Business Analyst, Security Specialist
Infrastructure Services วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server อาทิ Technical Support, Network Operation, Network Engineer, System Administrator

ครอบคลุมทุกพื้นที่การทำงานโซน กรุงเทพ นนทบุรี การเดินทางสะดวก ติด MRT มีเวลาการทำงานที่ชัดเจน

เราให้บริการด้วยมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) มาตรฐานระดับสากล ISO 27001