Time Attendance คืออะไร? และทำไมต้องใช้ Tiktrack จาก SO Next 

Time Attendance

Time Attendance หรือ ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่องค์กรหลายๆ แห่งใช้ในการจัดการเวลาและประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งระบบนี้จะช่วยบันทึกเวลาการทำงาน การเข้างาน การเลิกงาน รวมถึงการขาดลาหยุดพนักงาน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้ในการคำนวณเงินเดือน การจัดการพนักงาน และการประเมินผลการทำงาน

ความสำคัญของ Time Attendance

การมีระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ การบันทึกเวลายังช่วยในการป้องกันการเกิดปัญหาเช่น การมาสาย การขาดงาน หรือการทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

Tiktrack เป็นระบบTime Attendance ที่ถูกพัฒนาโดย SO Next เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการความแม่นยำและสะดวกสบายในการจัดการเวลาของพนักงาน Tiktrack ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในทุกๆ ด้าน

คุณสมบัติของ Tiktrack ที่ทำให้โดดเด่น

 1. การบันทึกเวลาโดยใช้ GPS
  Tiktrack ใช้เทคโนโลยี GPS เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน โดยการบันทึกด้วย GPS ช่วยให้การบันทึกเวลามีความแม่นยำสูงและสามารถตรวจสอบสถานที่ที่พนักงานทำงานได้อย่างถูกต้อง ทำให้เหมาะสมสำหรับองค์กรที่มีการทำงานนอกสถานที่หรือต้องการตรวจสอบตำแหน่งที่พนักงานทำงานจริง
 2. การตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์
  ระบบสามารถตรวจสอบและรายงานเวลาทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถติดตามการทำงานได้ทันที การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ยังช่วยในการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำในการจัดการทรัพยากรบุคคล
 3. การจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย
  Tiktrack มาพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สูง มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงานและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ
 4. การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
  ระบบมีการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงานที่ละเอียด ซึ่งสามารถใช้ในการประเมินผลการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นแนวโน้มและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และทำการปรับปรุงการทำงานได้อย่างตรงจุด
 5. การรวมกับระบบอื่นๆ
  Tiktrack สามารถรวมกับระบบ HRM (Human Resource Management) และระบบการจ่ายเงินเดือน เพื่อให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น การรวมระบบช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างครบวงจร ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ Tiktrack

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการพนักงาน
  ช่วยให้การติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานเป็นไปอย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถมองเห็นข้อมูลเวลาทำงานของพนักงานและทำการปรับปรุงการทำงานได้ตามความต้องการ
 • ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกเวลา
  ระบบอัตโนมัติช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากการบันทึกด้วยมือ การบันทึกเวลาที่แม่นยำช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในการคำนวณเงินเดือนและการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • ประหยัดเวลาและทรัพยากร
  การบันทึกเวลาแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาในการจัดการและทำรายงาน องค์กรสามารถใช้เวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ
  การเก็บข้อมูลแบบดิจิทัลช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ง่าย การมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
  การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้องค์กรมองเห็นแนวโน้มและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทำให้สามารถทำการปรับปรุงการทำงานได้อย่างตรงจุด การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาค่าบริการ

ระบบบันทึกเวลาออนไลน์ผ่าน Cloud System สร้าง WorkFlow ในการอนุมัติของแต่ละ Section และกำหนดสิทธิ์จัดการระบบได้หลายคนโดย ไม่ต้องเสียเวลากรอกข้อมูล (เป็นระบบ Application)

ทดลองใช้ฟรี
ฟรี
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
บันทึกเวลาด้วยพิกัดGPS
ประชาสัมพันธ์ผ่านแอพ
รายงานแบบเรียลไทม์
มีทีมงานดูแลโดยคนไทย
มีระบบหลังบ้านให้ผู้ดูแล
ฟรี อบรมผู้ใช้งานระบบ
Payroll Services ราคาพิเศษ
ทดลองใช้ฟรีคลิก

Tiktrack จาก SO Next เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการเวลาของพนักงาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการใช้งานที่ง่าย Tiktrack จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของตลาดในปัจจุบัน

บริการเสริม: PAYROLL Services

นอกจากบริการ Time Attendance แล้ว SO Next ยังมีบริการ PAYROLL Services ที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

PAYROLL Services จาก SO Next มีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้:

 1. การคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ: ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนของพนักงานได้อย่างแม่นยำ โดยพิจารณาจากเวลาทำงาน ข้อมูลการลาหยุด การทำงานล่วงเวลา และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานได้รับ
 2. การจัดการภาษีและประกันสังคม: ระบบสามารถคำนวณภาษีและประกันสังคมของพนักงานได้อย่างแม่นยำ และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการยื่นภาษีและการชำระเงินประกันสังคม
 3. การจัดการสลิปเงินเดือน: ระบบสามารถสร้างและจัดส่งสลิปเงินเดือนให้กับพนักงานผ่านทางอีเมลหรือแอปพลิเคชัน ทำให้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินเดือนของตนเองได้อย่างสะดวกสบาย
 4. การรวมกับระบบ Time Attendance: PAYROLL Services สามารถรวมกับระบบ Tiktrack ทำให้การคำนวณเงินเดือนเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็ว โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน
 5. การรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินเดือน: ระบบสามารถสร้างรายงานการจ่ายเงินเดือนที่ละเอียดและช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากท่านใดสนใจ Time Attendance ไปช่วยในลดต้นทุนในองค์กรของท่านติดต่อ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

SOPEOPLE ที่เราให้บริการจัดหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ช่างเทคนิค พนักงานขับรถ พนักงาน IT พนักงานธุรการและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการให้บริการบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ การันตีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน

SOWHEEL บริการรถเช่าสำหรับลูกค้า มีทั้งแบบเช่าขับเองและเช่าแบบพร้อมคนขับ มีทั้งรถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และล่าสุดรถเช่าดัดแปลงตามการใช้งาน ที่พร้อมให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกธุรกิจ มีฟังก์ชั่นให้เลือกหลากหลาย ประสบการณ์ให้บริการรถเช่ามามากกว่า 20 ปี พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการ

SOGREEN บริการดูแลสวนและตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ออกแบบการจัดสวนเสริมภาพลักษณ์องค์กร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลและรักษาต้นไม้ โดยมีทีมรุกขกรมืออาชีพ