RPA ปฏิวัติ กระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

กระบวนการทำงาน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสินค้าและบริการต่างๆ ไปยังผู้บริโภคทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโลจิสติกส์เผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น ต้นทุนที่สูง แรงกดดันด้านเวลา และความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์เอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้วย กระบวนการทำงาน ที่ต่างออกไป

logistics

เทคโนโลยี RPA กำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและ กระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

เปรียบเสมือน “พนักงานอัตโนมัติ” ที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระงาน ช่วยให้ธุรกิจทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับบทบาทสำคัญของ RPA ในโลกของการขนส่งสินค้าอย่างเจาะลึก

แล้ว Robotic Process Automation (RPA) คืออะไร

RPA เป็นเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ที่ใช้ “หุ่นยนต์” เลียนแบบการทำงานของมนุษย์บนคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทำงานซ้ำๆ ที่ใช้รูปแบบตายตัว เช่น การป้อนข้อมูล การค้นหาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดส่งสินค้า การจัดการคลังสินค้า เป็นต้น โดย RPA ทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ RPA ในธุรกิจโลจิสติกส์

1. การจัดการคลังสินค้า

 • การตรวจสอบสินค้าเข้า-ออก: RPA สามารถตรวจสอบสินค้าที่เข้า-ออกคลังสินค้าโดยใช้กล้องสแกนบาร์โค้ด ช่วยให้การตรวจสอบสินค้ารวดเร็ว แม่นยำ และลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์
 • การจัดเก็บสินค้า: RPA สามารถจัดเก็บสินค้าตามประเภทและตำแหน่งในคลังสินค้าโดยใช้ข้อมูล GPS ช่วยให้การจัดเก็บสินค้าเป็นระเบียบ ค้นหาสินค้าได้ง่าย และประหยัดพื้นที่ในคลังสินค้า
 • การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า: RPA สามารถตรวจสอบสต๊อกสินค้า วิเคราะห์สินค้าคงคลัง แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด ช่วยให้การบริหารจัดการสต๊อกสินค้ามีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต๊อก
 • การเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่ง: RPA สามารถค้นหาสินค้า จัดแพ็คสินค้า และพิมพ์ใบปะหน้า ช่วยให้การเตรียมสินค้าสำหรับการจัดส่งรวดเร็ว แม่นยำ และลดความผิดพลาด
warehouse

2. การจัดส่งสินค้า

 • การวางแผนเส้นทางการจัดส่ง: RPA สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการจัดส่ง คำนวณเส้นทางการจัดส่งที่เหมาะสม ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนในการจัดส่ง
 • การติดตามสถานะการจัดส่ง: RPA สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า แจ้งเตือนลูกค้า อัพเดตข้อมูลในระบบ ช่วยให้ลูกค้าทราบสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา
 • การจัดการปัญหาการจัดส่ง: RPA สามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดส่ง แจ้งเตือนพนักงาน ช่วยให้แก้ไขปัญหาการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
transportation

3. งานอื่นๆ

 • การตอบคำถามลูกค้า: RPA สามารถตอบคำถามลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า บริการ การจัดส่ง ช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปกับงานอื่นๆ ที่มีความสำคัญมากกว่า
 • การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่ง: RPA สามารถวิเคราะห์ปัญหาการจัดส่ง แจ้งเตือนพนักงาน ช่วยให้แก้ไขปัญหาการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง: RPA สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง ค้นหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
 • การพัฒนาแผนกลยุทธ์: RPA สามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาด คู่แข่ง และลูกค้า ช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม
operations

“Robotic Process Automation (RPA) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปฏิวัติกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับธุรกิจ การใช้ RPA ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ”

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Robotic Process Automation (RPA)

คำถาม 1: RPA สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำและไม่มีความผิดพลาดได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่, RPA ทำงานได้อย่างแม่นยำและไม่มีความผิดพลาด เนื่องจากโรบอตจะทำงานตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้และไม่มีปัญหาในการจดจำข้อมูล
คำถาม 2: RPA สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่, RPA สามารถใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ ได้ เช่น ระบบ ERP, CRM, หรือระบบอื่นๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
คำถาม 3: RPA สามารถปรับแต่งหรือปรับปรุงได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่, RPA สามารถปรับแต่งหรือปรับปรุงได้ตามความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้เข้ากับกระบวนการทำงานและข้อมูลที่ใช้งาน

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการจัดการข้อมูลในองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ

Logo SO+BU 2024 USE-20
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซอย 1 ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง 
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130  โทร : 02-363-9300