Digitalization คืออะไร และสำคัญอย่างไร

Digitalization คืออะไร

Digitalization คืออะไร ?

Digitalization นั้นคือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจ (Business Model) หรือปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการทำงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน และความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว เรามาดูตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถช่วยองค์กรของคุณ ในการDigitalization ได้ว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้าง

 • Cloud Computing
  ทำให้ทุกคนในองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้, โดยไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง
 • Internet of Things – IoT
  เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆที่มีได้อัตโนมัติ
 • Blockchain
  เป็นระบบฐานข้อมูลที่ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลลงไปจะถูกเพิ่มไปพร้อมกันทุกที่ ทำให้ข้อมูลไม่สามารถแก้ไขหรือปลอมแปลงได้ นอกจากนี้ยังสามารถลดการโกงของพนักงานที่จะเกิดขึ้นได้
 • E-commerce
  ทำให้ธุรกิจสามารถทำการซื้อขายสินค้าและบริการได้ทางอินเทอร์เน็ต และมีการชำระเงินที่รวดเร็วและปลอดภัย ขยายฐานลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • Enterprise Resource Planning – ERP
  ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การจัดการการผลิต การจัดการพัสดุ และการจัดการทรัพยากรบุคคล ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • Artificial Intelligence – AI
  ทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มากและซับซ้อน ระบุแนวโน้ม และทำนายผลลัพธ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้
 • Robotic process automation – RPA
  เข้ามาช่วยในทำงานกับการประมวลผลที่ซ้ำซากและมีลักษณะคล้ายกันในระบบธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีโอกาสผิดพลาดน้อยและต้องการเวลาในการทำมาก. ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร

ความสำคัญของการDigitalization ในองค์กร ?

ในยุคปัจจุบัน มีการเเข่งขันทางธุรกิจที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลและลดความซับซ้อนในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถเพิ่มระบบความปลอดภัยและการบริหารจัดการข้อมูล ทำให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือในการจัดการข้อมูลลูกค้าและข้อมูลภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น การDigitalizationจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน

เห็นมั้ยครับว่าประโยชน์ของการทำ Digitalization ไม่น้อยเลยทีเดียวทำให้องค์กรของเราเข้าถึงข้อมูลและเอกสารอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ค้นหาข้อมูลได้ง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร เพิ่มความละเอียดและแม่นยำของข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานที่ดีขึ้นได้

หากท่านใดสนใจนำระบบ RPA ไปช่วยในการพัฒนาองค์กรของท่านไปกับ SO NEXT

ให้ SO NEXT ช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของคุณให้กระซับขึ้น และ ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ให้ SO NEXT ช่วย TRANFORMATION  เปลี่ยนเอกสารจาก กระดาษ เปลี่ยนเป็น Digital Files เพื่อง่ายต่อการใช้งาน ค้นหา จัดเก็บ รวมถึงมีความปลอดภัยของข้อมูลและจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในองค์กรของคุณ