ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์

ระบบจัดการเอกสาร Online

Document Management System (DMS) by SO-NEXT

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เซ็นและอนุมัติเอกสารออนไลน์ รูปแบบใหม่ ด้วย flow เพื่อการทำงานเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของการอนุมัติเอกสารแบบ Digital Signature การติดตามงานตาม Workflow การจัดเก็บและจัดการควบคุมเอกสารทั้งหมดภายในองค์กรบน Cloud System ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless Office ได้

ลดระยะเวลาทำงานเอกสารลง 75% ด้วย Flow

จากปัญหาในการทำงานเอกสารของบริษัทมหาชนไทยที่มีพนักงานกว่า 1,000 คน สู่การพัฒนาโปรแกรม Flow  (BPM Platform) ที่มีระบบจัดการเอกสาร บริหารเวิร์คโฟลว์การทำงาน ช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากและลดเวลาทำงานเอกสารภายในองค์กรได้จริง

ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งระบบนี้สามารถ เก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล เซ็นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ และมีปลอดภัยของข้อมูลโดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังชั่นที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งตัวระบบยังสามารถจัดเก็บเอกสารในระบบการจัดการเอกสารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น PDG , JPG , TIF , BMP , DWG , DOCX , XLSX ตัวระบบสามารถจัดเก็บเอกสารได้ทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ และยังสามารถดูเอกสารได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเสริม เพื่อรวดเร็วในการจัดการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ISO-27001

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
ที่ปลอดภัยและได้รับมาตรฐานสากล

หากคุณมีปัญด้านพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลหรือต้องการแก้ปัญหาข้อที่ซับซ้อน โปรแกรม จัดการเอกสารออนไลน์ ของ SONEXT ที่สามารถปรับแต่างตามความต้องการและความเหมาะสมของธุรกิจของคุณได้

นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน ISO 27001เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่ทำให้คุณไร้กังวลในเรื่องความรั่วไหลของข้อมูล

Flow ช่วยองค์กรคุณได้อย่างไร

✔️ บริการจัดฝึกอบรมก่อนการใช้งาน

✔️Digital Signature ที่ถูกกำกับด้วย Certificate Authority ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

✔️ ตรวจสอบและติดตาม การใช้งานของทุกการทำงาน

✔️ รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยด้วย มาตรฐาน ISO : 27001

✔️ ลดเวลาการจัดการด้วยการวางWorkflowการทำงานไว้ล่วงหน้า

✔️ ทีม Support ตลอดอายุการใช้งาน

✔️ระบบการค้นหาเอกสารตามแท็ก

✔️ จัดการและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารภายในองค์กร

✔️ลดความผิดพลาดจากการรับส่งไฟล์เอกสารในแต่ละแผนกขององค์กร

✔️ลดขั้นตอนการทำงานของแต่ละส่วน ด้วยหลักการ Lean Business

✔️สามารถ Customize ตามความต้องการเพื่อความสอดคล้องกับองค์กรท่านได้

✔️ ลดต้นทุนระยะยาว จากการทำ Digital Transformation

ใช้ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
ในการการอนุมัติเอกสารออนไลน์

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ มีฟังก์ชั่นเว็นเอกสารออนไลน์ทำให้ระบบของการอนุมัติต่างๆรวดเร็วและมีความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารและสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้อีกด้วย ด้วยระบบ จัดการเอกสารออนไลน์ ช่วยประหยัดเวลาในการอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา คลิ๊กเลย

flow

ความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ มุ่งเน้นพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยสูงสุด และยังสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร

เข้าถึงข้อมูล ทุกที่ ทุกเวลา

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา เพียงแค่คุณมีสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ออกแบบกระบวนการทำงานระบบ

คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานของระบบเอกสารได้อย่างอิสละเพื่อให้คุณใช้งานระบบจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการจัดการเอกสารด้วย FLOW

ความแตกต่างระหว่าง

การจัดการเอกสารแบบเดิมกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เราจะมาอธิบายความแตกต่างของระบบที่แตกต่างกัน ระหว่าง การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ การจัดการเอกสารในรูปแบบดั้งเดิม ว่าจะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใจ และจะส่งผลลัพท์ยังไงต่อธุรกิจของคุณ 

การจัดการเอกสารรูปแบบเดิม

การจัดการเอกสารในรูปแบบเดิม คือ การจัดการเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของกระดาษ การค้นหาที่ยากลำบาก การรั่วไหลของข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ซึ่งในการจัดเก็บเอกสารแต่ละครั้งต้องแยกประเภทของเอกสารที่ชัดเจน หากมีการย้ายเอกสารหลายครั้งอาจเกิดโอกาศเสี่ยงในการเสียหายของเอกสารได้ และในการใช้ข้อมูลแต่ละครั้งคุณต้องรื้อเอกสารทุกครั้ง และไม่สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลมูลได้อีกด้วย สรุปได้ว่า การจัดเก็บเอกสารแบบเดิมนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะทำให้ข้อมูลสูญหายและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดความสูยเสียของข้อมูลได่ง่าย

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ e-Document เป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ Digital Files ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมและบริหารเอกสารได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งชื่อเอกสารและจัดหมวดหมู่เอกสาร เพื่อง่ายต่อการค้นหา และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ อีกทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารอีกด้วย ทำให้การต้นหาและการใช้งานเอกสารง่ายขึ้นอย่างมาก คุณยังสามารถออกแบบระบบเอกสารเพื่อใช้สำหรับการอนุมัติเอกสารต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่ออย่างราบลื่นและบริษหารเอกสารอย่างคุณภาพ

สรุป

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคดิจิทัลที่ช่วยให้การจัดการเอกสารและข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีประโยชน์หลายด้านเช่นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ในอนาคตของการจัดเก็บเอกสารจะยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเพิ่มมากขึ้นในวงการธุรกิจและการทำงานทั่วไปของเรา.หากคุณคืออีกหนึ่งองค์กรที่ต้องการควบคุมระบบเอกสารและข้อมูลในองค์กร สามารถติดต่อ SO NEXT เพื่อให้ปรึกษาแล้วแก้ปัญหาของคุณอย่างคุณภาพ