ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์

Flow

Document Management System (DMS) by SO-NEXT

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เซ็นและอนุมัติเอกสารออนไลน์ รูปแบบใหม่ ด้วย DIGIDOCS เพื่อการทำงานเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน ทั้งในส่วนของการอนุมัติเอกสารแบบ Digital Signature การติดตามงานตาม Workflow การจัดเก็บและจัดการควบคุมเอกสารทั้งหมดภายในองค์กรบน Cloud System ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless Office ได้

document

การจัดการ ควบคุมเอกสาร

จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

flow

การทำงานตามขั้นตอน

กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมของพนักงานในแต่ละองค์กร และดำเนินการได้อัตโนมัติ

approve

อนุมัติเอกสารออนไลน์

เซ็นอนุมัติเอกสารสำคัญหรือเอกสารด่วนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ในรูปแบบ Digital Signature ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซ็นอนุมัติได้อย่างง่ายดาย

user

จัดการผู้ใช้งาน

เลือกผู้ใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

search

ค้นหาเอกสาร

ไม่ว่าเอกสารจะเก่า หรือมีหลายฉบับแค่ไหน ก็ค้นหาได้ง่ายๆ ด้วยการจัดระบบแท็ก

สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์

ต้องกาบันทึก แก้ไข หรือแสดงข้อมูล ก็สร้างฟอร์มใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ระบบจัดการเอกสารภายในองค์กร

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ สามารถอำนวยความสะดวกให้กับหลายๆองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งระบบนี้สามารถ เก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล เซ็นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ และมีปลอดภัยของข้อมูลโดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟังชั่นที่มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้ง่ายต่อผู้ใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งตัวระบบยังสามารถจัดเก็บเอกสารในระบบการจัดการเอกสารได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น PDG , JPG , TIF , BMP , DWG , DOCX , XLSX ตัวระบบสามารถจัดเก็บเอกสารได้ทุกรูปแบบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ และยังสามารถดูเอกสารได้ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอื่นๆเสริม เพื่อรวดเร็วในการจัดการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ISO_27001

 ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์
ที่ปลอดภัย
และได้รับมาตรฐานสากล

หากคุณมีปัญด้านพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลหรือต้องการแก้ปัญหาข้อที่ซับซ้อน โปรแกรม จัดการเอกสารออนไลน์ ของ SONEXT ที่สามารถปรับแต่างตามความต้องการและความเหมาะสมของธุรกิจของคุณได้

นอกจากนี้ยังได้รับมาตรฐาน ISO 27001เป็นมาตรฐานสากลในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่ทำให้คุณไร้กังวลในเรื่องความรั่วไหลของข้อมูล

การทำงานของระบบ Document Management System

ใช้ ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์  ในการการอนุมัติเอกสารออนไลน์

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ มีฟังก์ชั่นเว็นเอกสารออนไลน์ทำให้ระบบของการอนุมัติต่างๆรวดเร็วและมีความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารและสามารถติดตามความคืบหน้าของเอกสารได้อีกด้วย ด้วยระบบ จัดการเอกสารออนไลน์ ช่วยประหยัดเวลาในการอนุมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือขอใบเสนอราคา คลิ๊กเลย

flow

ประโยชน์ของการจัดการเอกสารด้วย FLOW

ความแตกต่างระหว่าง

การจัดการเอกสารแบบเดิมกับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เราจะมาอธิบายความแตกต่างของระบบที่แตกต่างกัน ระหว่าง การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กับ การจัดการเอกสารในรูปแบบดั้งเดิม ว่าจะมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใจ และจะส่งผลลัพท์ยังไงต่อธุรกิจของคุณ 

การจัดการเอกสารรูปแบบเดิม

การจัดการเอกสารในรูปแบบเดิม คือ การจัดการเอกสารในรูปแบบของกระดาษ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสลายของกระดาษ การค้นหาที่ยากลำบาก การรั่วไหลของข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ซึ่งในการจัดเก็บเอกสารแต่ละครั้งต้องแยกประเภทของเอกสารที่ชัดเจน หากมีการย้ายเอกสารหลายครั้งอาจเกิดโอกาศเสี่ยงในการเสียหายของเอกสารได้ และในการใช้ข้อมูลแต่ละครั้งคุณต้องรื้อเอกสารทุกครั้ง และไม่สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นข้อมูลมูลได้อีกด้วย สรุปได้ว่า การจัดเก็บเอกสารแบบเดิมนั้นมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะทำให้ข้อมูลสูญหายและยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดความสูยเสียของข้อมูลได่ง่าย

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อ e-Document เป็นการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ Digital Files ซึ่งทำให้คุณสามารถควบคุมและบริหารเอกสารได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งชื่อเอกสารและจัดหมวดหมู่เอกสาร เพื่อง่ายต่อการค้นหา และสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้ อีกทั้งประหยัดพื้นที่จัดเก็บเอกสารอีกด้วย ทำให้การต้นหาและการใช้งานเอกสารง่ายขึ้นอย่างมาก คุณยังสามารถออกแบบระบบเอกสารเพื่อใช้สำหรับการอนุมัติเอกสารต่างๆภายในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่ออย่างราบลื่นและบริษหารเอกสารอย่างคุณภาพ

SO NEXT ช่วยให้คุณ...

 • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
 •  ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร
 • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
 • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
 • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
 • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

รูปแบบการให้บริการ
On-Site service / Off-site service

So next เป็นที่ปรึกษาด้านการ Lean and transformation your business

 

Lean หรือลดขั้นตอนในการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาศในการเติบโตธุรกิจและลดขั้นตอนในการทำงานให้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ประหยุดเวลามากขึ้น

Transformation ช่วยในการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารจาก Analog เป็น Digital File ที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก และ ง่ายต่อการเซ็นเอกสารและใช้งานข้อมูล โดย So Next โดยมีบริการอยู่หลากหลาย 

data management

DATA MANAGEMENT

 • Scanning Management Service : บริการสแกนเอกสาร สำหรับสำนักงานและองค์กร รับรองความปลอดข้อมูล
 • Data Entry System Management Service : บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล
 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Business Process Outsourcing : ช่วยคุณบริหารธุรกิจแบบตั้งแต่ต้นจนจบด้วยทีมงาน Outsourcing

PLATFORMS SOLUTIONS 

 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Tik Track : ระบบลงเวลาเข้าออกงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • DIGIDOCS : ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์ 
data management
data management

IT OURSOURCE

 • Software development engineer : นักพัฒนาซอฟต์เเวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม
 • IT Management การวางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางด้านไอที
 • Infrastructure Services : วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server

หากคุณมีปัญหา ระบบจัดการข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร
ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป 

หากเลือกให้ SO NEXT ได้ช่วยจัดการปัญหาของคุณ 
SO NEXT จะช่วยคุณ… 
เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
เรามีทีมงานซับพอร์ตขั้นตอนในการทำงาน
เรามีบุคลากรด้าน IT ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา
เรามีเจ้าหน้าที่ติดตามผล และ รายงานผลอย่างต่อเนื่อง

สนใจบริการ จัดการข้อมูลในองค์กร 
โทรเลย : 090-197-8521   
แอดไลน์ : คลิ๊กแอดไลน์ 

สรุป

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคดิจิทัลที่ช่วยให้การจัดการเอกสารและข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีประโยชน์หลายด้านเช่นความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน ในอนาคตของการจัดเก็บเอกสารจะยิ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเพิ่มมากขึ้นในวงการธุรกิจและการทำงานทั่วไปของเรา.หากคุณคืออีกหนึ่งองค์กรที่ต้องการควบคุมระบบเอกสารและข้อมูลในองค์กร สามารถติดต่อ SO NEXT เพื่อให้ปรึกษาแล้วแก้ปัญหาของคุณอย่างคุณภาพ