DIGIDOCS

DIGIDOCS ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์
Digital Document Management Solutions

ระบบบริหารจัดการเอกสารออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อการทำงานเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน และยังช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ Paperless Office ได้

การจัดการและควบคุมเอกสาร
จัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ค้นหาง่าย ใช้งานสะดวก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น
การทำงานตามขั้นตอน
กำหนดขั้นตอนการทำงานร่วมของพนักงานในแต่ละองค์กร และดำเนินการได้อัตโนมัติ
อนุมัติเอกสารออนไลน์
e-signature อนุมัติเอกสารสำคัญหรือเอกสารด่วนได้ทุกเวลาที่ต้องการ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เซ็นอนุมัติได้อย่างง่ายดาย
จัดการผู้ใช้งาน
เลือกผู้ใช้งานได้ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะงาน และนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
ค้นหาเอกสาร
ไม่ว่าเอกสารจะเก่า หรือมีหลายฉบับแค่ไหน ก็ค้นหาได้ง่ายๆ ด้วยการจัดระบบแท็ก
สร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ต้องกาบันทึก แก้ไข หรือแสดงข้อมูล ก็สร้างฟอร์มใหม่ให้เหมาะสมกับการใช้งานรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์
ลดกระดาษ ลดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ

อัตราค่าบริการเบื้องต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม DIGIDOCS

ติดต่อเราได้ที่

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 329 หมู่ 10  ถนนรถรางสายเก่า ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร : 0-2363-9300 ต่อ 5402 , 090-197-8535065-732-5328
E-Mail : info@s-next.co
Facebook : SO NEXT รับบันทึกข้อมูล สแกนเอกสาร จัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
Line@ : @sonext