ตำแหน่งนี้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับการออกแบบวางโครงสร้างพื้นฐานการวาง ด้านระบบไอที IT
การวางระบบ Network, Security, Server ตำแหน่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณราบรื่นไม่ติดขัด หากมีการวางระบบโครงสร้างที่ดี

ทำไมต้องเป็น SO NEXT

เลือกรูปแบบให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจคุณ

hybrid-working

พนักงานประจำ จ่ายครั้งเดียวจบ

ในปัจจุบันหลายธุรกิจใช้เวลานานกว่า 3 เดือน ในการหาสายโปรแกรมเมอร์ หรือหากได้พนักงานมาก็ไม่สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพได้ หากเป็นเพราะว่า ความสามารถในการคัดกรองเบื้องต้นของสาย IT ค่อนข้างมีความยาก หลายธุรกิจจึงเลือกใช้บริการ Recruitment เพื่อให้เข้ามาทำงานในบริษัทได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์การทำงานในยุคที่เร่งรีบอย่างปัจจุบัน

Contract-programmer

สัญญาจ้าง ปีต่อปี

Outsource เป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะองค์ขนาดเล็ก ขนาดกลางตลอดจนขนาดใหญ่ SO NEXT เราพร้อมที่จะมอบแนวทางการจัดการอย่างเหมาะสมและมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อมาใช้ประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและเตรียมตัวพร้อมสำหรับการมาของยุคดิจิทัลในอนาคต

Hybrid-working

Hybrid Working

ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เราให้คุณได้ทดลองใช้บริการหาพนักงานให้ทดลองงาน 3 เดือน ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นประจำ การันตีศักยภาพของ Candidate หากไม่สามารถทำงานได้ เรายินดีเปลี่ยนคนใหม่ให้ตลอดระยะเวลาสัญญา ช่วยลดต้นทุน ได้คนเริ่มงานเร็ว มั่นใจด้วยแบบทดสอบวัด แบบทดสอบวัด Junior ให้พร้อมทำงานกับคุณได้จริง