ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรมด้วยภาษานอกจากนี้
ยังรวมไปถึงทักษะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนงานได้อย่างแม่นยำ
และมีประสบการณ์การทำงานให้เลือกมากมาย

Logo SO+BU 2024 USE-20

SO NEXT ตามหาสายไอทีคนที่ใช่ให้คุณทุกตำแหน่ง

สนใจบริการติดต่อช่องทางดังนี้

(จันทร์ – ศุกร์ 08:00น. – 17:00น.)โทร : 096-336-5466 

LINE : @sotech