Hr Outsource ทางเลือกในการช่วยหาพนักงาน HR ไม่ต้องปวดหัวเรื่อง “คน”

hr-programmer

Hr Outsource ทางเลือกในการช่วยหาพนักงาน HR ไม่ต้องปวดหัวเรื่อง “คน”

HR (Human Resources) ในบริษัทชั้นนำมากมายนั้น มีบทบาทหน้าที่มากมาย ทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร การจัดการเงินเดือน ตลอดจนการดูแลระบบเอกสารภายในอีก ทว่าใน HR ที่มีจำนวนไม่มากเเต่ต้องบริหารคนในองค์กรขนาดใหญ่ จะดีกว่าไหมล่ะ ถ้าเราไปจ้างบริษัท HR Outsource ที่จะช่วย เเบ่งเบาหน้าที่ในการหาพนักงานในตำแหน่งที่หายาก เเละต้องใช้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งาน ที่ต้องมีสกิลสูง เช่น Project Manager หรือพนักงานสาย Programmer ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์ที่ต้องการทักษะความรู้ ความเข้าใจที่สูง  

เรามาดูกันว่าทักษะใดที่ HR Outsource ต้องมีในการทำงาน 

 1. ความเข้าใจทางธุรกิจ ควรเข้าใจธุรกิจขององค์กรอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะช่วยหาบุคคลากรที่มีความสามารถ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคณะผู้บริหาร ในการวางแผนและดำเนินงาน กิจกรรมภายในองค์กร ให้ตรงกับวัตถุประสงค์องค์กรให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด 
 2. ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายแรงงาน ควรมีความเข้าใจและเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการละเมิดและความเสี่ยงทางกฎหมาย ปกป้องสิทธิประโยชน์ให้ทั้งกับพนักงานเเละองค์กร 
 3. การสื่อสารที่ดี คทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งในการสื่อสารกับพนักงานและการสื่อสารกับผู้บริหาร 
 4. ความสามารถในการวางแผนและจัดการ ต้องมีความสามารถในการวางแผนและจัดการทรัพยากรในองค์กร ทั้งในด้านคนเเละเครื่องมือภายใน รวมถึงการวางแผนสรรหาบุคคลากรในเเต่ละตำแหน่ง, การพัฒนาพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญ, การจัดการประสิทธิภาพ, และการบริหารการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กร
 5. ความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ควรมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันและสร้างความพึงพอใจในที่ทำงาน
 6. ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว ควรเป็นผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร
 7. ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์หลายสาขา ควรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพนักงานในองค์กร  เช่น การสรรหา คัดเลือก, การพัฒนา, การบริหารสมรรถนะ, และการจัดการความสัมพันธ์กับพนักงาน
 8. ความสามารถในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ควรมีความสามารถในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน โดยใช้กระบวนการการสอบสวนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 9. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควรมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจและวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 10. มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสมดุลของระบบการทำงาน ควรมีความสามารถในการสร้างและรักษาความสมดุล
 11. มีความสามารถในการรักษาพนักงานภายในองค์กร การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับองค์กรเป็นปัญหาที่ท้าทาย เพราะการบริหารจัดการที่ไม่ดีอาจทำให้พนักงานลาออกหรือหางานใหม่ได้ง่ายขึ้น 
 12. การจัดการทีมแบบระยะไกล สำหรับบริษัทที่มีทีมทำงานแบบระยะไกล การบริหารและควบคุมผลงานอาจเป็นปัญหา เช่นการสื่อสารและการควบคุมผลงานที่ทำงานจากที่ต่างๆ 
 13. ความขัดแย้งระหว่างพนักงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานอาจเป็นอุปสรรคในการทำงานและส่งผลต่อทีมและผลงานทั่วไป  
 14. ข้อบกพร่องในกระบวนการสรรหา การค้นหาและสรรหาพนักงานที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานอาจเป็นปัญหา เช่น การไม่สามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการในระยะเวลาที่เร่งด่วน 
 15. ปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว การสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงานอาจเป็นความท้าทาย 
 16. ปัญหาในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน การไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอาจเป็นปัญหา ทำให้ผลงานลดลง 
 17. การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายแรงงาน ที่สามารถส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ HR พบเจอน้ัน ต่างมีความสำคัญสำหรับความสำเร็จขององค์กร ควรพิจารณาแก้ไขทั้งด้านการบริหารและด้านวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร 

จะดีกว่าไหม? หากมีวิธีการใด ที่จะพอช่วยให้ HR ทำงานง่าย เร็ว เเละมีประสิทธิภาพ เเละเกิดผลลัพธ์ที่พอใจในธุรกิจมากที่สุด จะเห็นได้ว่า ธุรกิจ Outsource ในด้านการสรรหาพนักงานในตำแหน่งต่างๆ มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ฝ่าย HR ทำงานง่าย และไปโฟกัสในเรื่องเอกสารภายในองค์กรมากขึ้น  

แต่ทว่าการจ้าง Outsource ที่มีเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการคนจะดีกว่าไหม และนี่คือสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกให้เหล่า HR ได้  

 1. ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกเวลา (Time and Attendance Software) ซอฟต์แวร์นี้ช่วยในการบันทึกเวลา การทำงานของพนักงาน รวมถึงการ ขาด ลา มาสาย และบริหารพนักงาน การจัดตารางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดปัญหาการบันทึกเวลาที่ไม่ถูกต้อง  
 2. ระบบบริหารความสามารถ (Talent Management Systems) ช่วยในการวางแผนพัฒนาพนักงาน, การประเมินและการจัดการความสามารถของพนักงาน ทำให้ HR สามารถตรวจสอบความสำเร็จและพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การใช้งานศักยภาพและการเรียนรู้ (Learning Management Systems): ช่วยในการจัดการการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บอต (Chatbots) และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI): ช่วยในการตอบคำถามพื้นฐานของพนักงานและผู้สมัครงาน, ส่งเอกสาร, และระบุข้อมูลพนักงานโดยอัตโนมัติ 
 5. แพลตฟอร์มการสรรหา (Recruitment Platforms): ช่วยในกระบวนการสรรหาพนักงานโดยใช้ค้นหาอัตโนมัติและการตรวจสอบผู้สมัคร 
 6. การใช้งานข้อมูลแบบ Big Data: การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อทำนายแนวโน้มในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 
 7. โปรแกรมการประเมิน (Performance Management Software): ช่วยในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน 
 8. พอร์ทัลสำหรับพนักงาน (Employee Portals): ช่วยในการเชื่อมต่อพนักงานกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรที่ต้องการในองค์กร 
 9. การใช้งานเทคโนโลยี Blockchain: เพื่อประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบประวัติการทำงานและการสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูลของพนักงาน 

 การมีเทคโนโลยีเหล่านี้ สามารถช่วยให้ HR ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ในธุรกิจอย่างมากที่สุดในปัจจุบันและอนาคต 

ข้อดีของการเลือกใช้บริการ Outsource 

 1. ประหยัดเวลาและทรัพยากร การใช้บริการ outsource ช่วยลดภาระงานในการสรรหาและจัดการกระบวนการการสรรหา ทำให้ HR สามารถใช้เวลาได้มากกว่าในการดูแลกิจกรรมอื่นๆ 
 2. ความเชี่ยวชาญ บริษัท outsource มีความเชี่ยวชาญในการหาพนักงาน ที่เหมาะสมสำหรับองค์กร มีทักษะการสัมภาษณ์พนักงานเฉพาะทาง  
 3. การมีพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ บริษัท outsource มักมีฐานข้อมูลพนักงานที่ขนาดใหญ่ ทำให้มีโอกาสหาพนักงานส่งได้เร็ว มีความสามารถที่ตรงกับองค์กรที่ต้องการหา  
 4. ความสามารถในการสรรหาที่ท้าทาย บริษัท outsource มักมีประสบการณ์ในการสรรหาในสายงานหรือตำแหน่งที่ซับซ้อน ที่ HR อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้  
 5. ลดค่าใช้จ่าย บริษัท outsource มักมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับบริการที่เสนอให้ มีการควบคุมงบประมาณและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ 
 6. ความยืดหยุ่น การใช้บริการ outsource ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มหรือลด การใช้บริการตามความต้องการ ในกรณีที่มีการขยายธุรกิจหรือยุบงาน ได้อย่างง่ายดาย 
 7. การบริหารความเสี่ยงได้ บริษัท outsource มักมีความรับผิดชอบในกระบวนการสรรหา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่การสรรหาไม่สำเร็จ ตลอดจนการการันตีการทำงาน ของพนักงานอีกด้วย 
 8. การสร้างความสมดุล การใช้บริการ outsource ช่วยลดภาระงานที่ HR ต้องรับผิดชอบ ทำให้สามารถกลับมาใช้เวลา กับกิจกรรมที่สร้างความสมดุล ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ 
 9. การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง: บริษัท outsource มักมีความยืดหยุ่น ในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ในตลาดแรงงานและความต้องการขององค์กร 
 10. การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บริษัท outsource มักมีความยืดหยุ่น ในการรับงาน และดำเนินการสรรหา ให้เสร็จสิ้น ในระยะเวลาที่รวดเร็วตามระยะเวลากำหนด 
 11. การรับประกันคุณภาพของพนักงาน บริษัท outsource มักมีการรับประกันคุณภาพ ในการสรรหาพนักงานและสามารถ ช่วยควบคุมคุณภาพของผู้สมัคร ที่สรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้บริการ outsource สามารถช่วยให้องค์กรประหยัดเวลา, ลดค่าใช้จ่าย, และเพิ่มความสามารถในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมสำหรับองค์กร แต่การตัดสินใจนั้นควรพิจารณาความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

บริษัทสยามราชธานี เรามีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจ Outsource ในเรื่องการจัดหาพนักงาน การันตีจากบริษัทผู้ใช้งานจริงกว่า 700 + บริษัท เราสรรหาหลากหลายตำแหน่ง อาทิ โปรแกรมเมอร์ IT Developer ทุกสายงาน, ธุรการ, พนักงานต้อนรับ, พนักงานขับรถ เเละอื่นๆอีกมากมาย ติดต่อ So People

หากคุณต้องหาพนักงานเองทั้งหมด จะเกิดอะไรขึ้น 

 1. เสียเวลา ในกระบวนการสรรหา พนักงานอาจใช้เวลานานและมีความซับซ้อน เพราะต้องจัดการกับการโพสต์ตำแหน่งงาน, คัดเลือกผู้สมัคร, สัมภาษณ์, และตรวจสอบข้อมูลพนักงานทั้งหมด 
 2. ค่าใช้จ่ายสูง การสรรหาพนักงานในบริษัทมักมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ค่าโฆษณาตำแหน่งงาน, ค่าสรรหา, ค่าการสัมภาษณ์, และค่าอบรม  
 3. ความผิดพลาดในการสรรหาพนักงานที่ไม่ตรง การสรรหาพนักงานอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกคนที่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและบรรยากาศในที่ทำงาน 
 4. ขาดความเชี่ยวชาญในตำแหน่งเฉพาะทาง HR อาจไม่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน หรือภาคธุรกิจที่ต้องการสรรหาพนักงาน ซึ่งอาจทำให้การสรรหาไม่ได้คนตามที่คาดหวัง 
 5. ความล่าช้าในการทำงาน การสรรหาพนักงาน เป็นกระบวนการที่อาจทำให้คาดหวังเวลาสำคัญไม่ได้รับการรักษา สามารถทำให้โครงการหรือโอกาสทางธุรกิจล่าช้าและอาจเกิดปัญหาในด้านอื่นๆตามมา  

ึงสรุปได้ว่า   

การใช้เครื่องมือช่วยในงานของ HR นั้น สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพของพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ที่เครื่องมือเหล่านี้สร้างขึ้นให้ โดยที่ไม่ต้องใช้เวลานาน ทำได้อย่างรวดเร็ว ให้HR สามารถสร้างกลยุทธ์และแผนการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพขึ้น และเป็นการตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ การใช้เครื่องมือช่วยยัง ช่วยในการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรอีกด้วย ทั้งนี้ ทั้งเครื่องมือ และโซลูชั่น ต่างก็มาช่วยช่วยสร้างสรรค์และบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบ ที่เป็นประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในระยะยาวอีกด้วย”