บริการจัดหา IT Developer ภายใน 2 วัน

IT Outsource หาคนได้ 100%

IT Developer จัดหาพนักงานด้านไอทีได้ 100%

เมื่อองค์กรของคุณขาดพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การจะเลือกใช้บริการ ไอทีเอ้าซอส เเต่การตัดสินใจของคุณในครั้งนี้คงไม่ง่ายเลยใช่ไหม? ถ้าจะต้องเลือก Outsource เข้ามาทำงานภายในองค์กร จะต้องรู้ข้อมูลขององค์กรของคุณ เทคนิคในการเลือก IT Developer โดยเลือกจากบริษัทที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยทางด้านข้อมูลเเละมีความเชี่ยวชาญในงานด้าน IT จะช่วยให้องค์กรของคุณลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน จัดอบรมพนักงาน เเละเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อีกด้วย

เรามีบริการ IT Developer

1. Software Development Engineerนักพัฒนาซอฟต์เเวร์ ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม
2. IT Management วางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางด้านไอที
3. Infrastructure Services วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server และการจัดการฐานข้อมูลและเก็บข้อมูล

และอื่นๆ อีกมากมายที่จะสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับองค์กรของคุณเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องลงทุนในการจ้างงานไอทีเเละซอฟต์แวร์ใหม่ เเละไม่ต้องใช้เวลาฝึกอบรมพนักงานใหม่ 

ความคุ้มค่าที่เมื่อคุณใช้บริการ IT Developer

  1. ด้วย Data Beas เรามีผู้สมัครพร้อมส่งภายใน 2 วัน
  2. บริการวางแผนตั้งเเต่ต้นจนจบ อาทิ สรรหาพนักงานที่ตรงกับกลุ่มที่ต้องการ, สัมภาษณ์, จัดส่งพนักงาน ตลอดจนการจัดทำเงินเดือน
  3. สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถติดตามสถานะการทำงานของพนักงานที่เราส่งไปให้ผ่านโปรแกรม TIK TRACK 
_IT outsource

สรุปได้ว่า

การใช้ไอทีเอ้าซอสเป็นทางเลือกที่ดี เพราะให้ธุรกิจของคุณได้รับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจากบริษัทภายนอกที่มีความรู้เเละความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเเละซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ภายในธุรกิจของคุณ

หากธุรกิจของคุณมีความต้องการพนักงานไอทีเอ้าซอสไว้ใจให้เราวางแผนให้คุณ
ปรึกษาฟรี โทร 0963365466 คุณพัชรินทร์  เจริญวัฒนโยธิน
 หรือแอดไลน์ @sotech

SONEXT

So Next ของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) แบ่งเป็น 3 บริการ คือ Data Solutions / S-Next และ IT outsource

Data Solutions เป็นระบบจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราให้บริการจัดการข้อมูลและเอกสารหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริการงานสแกนเอกสาร บริการคีย์ข้อมูล และบริการบันทึกข้อมูลภาคสนาม เป็นต้น

So-Next บริการนี้เป็นบริการที่ลดความซับซ้อนในการทำงาน เรามีระบบ DIGIDOCS เป็นระบบบริหารจัดการเอกสาร ออนไลน์ ทำให้การทำงานเอกสารสะดวกยิ่งขึ้น ระบบ CARPOOL เป็นระบบจัดสรรทรัพยากรรถยนต์ในองค์กร ทำให้การทำงานเป็นระบบมากขึ้น และระบบ TIKTRACK เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลการลงเวลาของพนักงานแบบเรียลไทม์ ทำให้ใช้งานง่าย และสามารถเช็คข้อมูลได้สะดวกขึ้น

No block ID is set

Block "132" not found