LEAN AND DIGITIZATION

YOUR BUSINESS

So Next มุ่งเน้นให้บริการด้าน Lean Transformation และ Digitalization ในองค์กร ผ่านการให้คำปรึกษา ออกแบบกระบวนการ ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม และ บริหารโครงการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าสามารถโฟกัสที่ธุรกิจหลัก 

สแกน

บันทึกข้อมูล

Payroll

BPO

RPA

TIKTRACK

FLOW

FLOW

ให้คุณได้โฟกัสกับธุรกิจหลัก
ของคุณ

บริการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องแสกนเอกสาร
การนำเอกสารกระดาษเข้าระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ 

บริการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องแสกนเอกสาร
การนำเอกสารกระดาษเข้าระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ 

บริการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องแสกนเอกสาร
การนำเอกสารกระดาษเข้าระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ 

บริการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องแสกนเอกสาร
การนำเอกสารกระดาษเข้าระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์ 

บริการสแกนเอกสาร

ทำไมต้องแสกนเอกสาร
การนำเอกสารกระดาษเข้าระบบนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับทุกๆบริษัท ช่วยลดความเสี่ยงต่างๆที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัยจากมนุษย์