บริการของเรา

SONEXT

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ (Digidocs)

ระบบจัดการเอกสารออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อการทำงานเอกสารที่ง่าย สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานเอกสารอย่างครบถ้วน

บริการสแกนเอกสาร (Scanning Management Service)

บริการงานสแกนเอกสาร ตั้งแต่เริ่มการจัดเตรียมเอกสาร, ตรวจสอบคุณภาพงานรับบริการงานสแกนเอกสาร บริการสแกนเอกสารเพื่อองค์กรและสำนักงานต่างๆเพื่อจัดการข้อมูลมหาศาลให้เป็นระบบ

SONEXT
SONEXT

บริการบันทึกข้อมูล (Data Entry Management Service)

เราคือ Outsource ผู้ให้บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ หรือเรียกว่า บริษัทรับบันทึกข้อมูล บริษัทคีย์ข้อมูล เราทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC ให้กับลูกค้าที่เป็นองค์กร สำนักงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วมากที่สุด

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services)

บริการจัดทำเงินเดือนพนักงานครอบคลุมเรื่องการคำนวณเงินเดือน ประสานงานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ตามกฎหมายกำหนด โดยนำโปรแกรมการคำนวณมาใช้

Payroll Outsourcing Services