แม้ต้อง WFH “Data Solutions” บันทึกข้อมูลให้คุณได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้งานบางส่วนอาจจะหยุดชะงัก แต่บริการบันทึกข้อมูล Data Solutions ยังดำเนินงานได้ตามปกติแม้พนักงานจะทำงานจากที่บ้าน เรายังทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC ให้กับลูกค้าปกติ