แม้ต้อง WFH “Data Solutions” บันทึกข้อมูลให้คุณได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้งานบางส่วนอาจจะหยุดชะงัก แต่บริการบันทึกข้อมูล Data Solutions ยังดำเนินงานได้ตามปกติแม้พนักงานจะทำงานจากที่บ้าน เรายังทำการบันทึกข้อมูลและตรวจ QC ให้กับลูกค้าปกติ

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณเปลี่ยนมาทำงานที่บ้านด้วย DIGIDOCS

เพราะกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการทำงานใกล้ชิดผู้คน เปลี่ยนมาทำงานที่บ้านดีกว่าไหม เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19