SO NEXT ผู้ให้บริการ Digitize Data Solution ในรูปแบบ Business Process Outsourcing (BPO) และมอบผลลัพธ์แบบ Turnkey Project

SO NEXT พร้อมให้บริการงานด้านการ Digitize Data Solution
ในรูปแบบ Business Process Outsourcing (BPO)
และมอบผลลัพธ์แบบ Turnkey Project

SO NEXT ที่ปรึกษาและให้บริการด้านการจัดการข้อมูลต่างๆ ทางธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ การออกแบบโครงสร้างการทำงาน, กระบวนการเปลี่ยนแปลงและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ พร้อมทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบติดตาม และสรุปผลการทำงานได้ ในรูปแบบรายงาน ที่สามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมในการทำงานขององค์กรให้เร็วยิ่งขึ้นและต้องการความสะดวกในการทำงานที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ ซึ่งการ Digitize และการ Transform องค์กร จึงถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ทุกองค์กร ยืนหยัดต่อไปได้ ในอนาคต

และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ ที่ทางผู้บริหารของทุกองค์กรให้ความสำคัญ นอกแหนือจากการบริหารบุคลากร และการบริหารต้นทุนแล้ว คือ การบริหารขั้นตอนการทำงาน ที่จะทำอย่างไรให้ออกมาในรูปแบบของการ LEAN และกระชับมากที่สุด โดยที่ยังคงมาตรฐานและผลลัพธ์ ที่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าเดิม หรือสูงมากขึ้นกว่าเดิม นั่นคือการมีผู้ช่วย (Outsource) หรือที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านการจัดการ และบริหารขั้นตอนงานที่ครบจบในที่เดียว พร้อมด้วยการใช้เทคโนโลยี ที่เข้ามาผสมผสานกับขั้นตอนการทำงาน เพื่อการแบ่งเบาภาระ และควบคุมมาตรฐานผลลัพธ์ให้ออกมาที่ดีสุด

SO NEXT คือหนึ่งในผู้ช่วยดูแลบริหาร และจัดการขั้นตอนการทำงานขององค์กรท่าน ด้วยขั้นตอนการบริหารแบบ Business Process Outsourcing (BPO) โดยเริ่มจาก การเข้ามาวิเคราะห์ขั้นตอนงาน ตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงขั้นตอนจบกระบวนการสุดท้าย  มอบผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยรูปแบบการทำงาน Turnkey Project พร้อมดูแลตลอดทั้งสัญญาที่ได้ตกลงกัน เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมบริหารจัดการ พร้อมด้วยบุคลากรตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ จนถึงระดับ Senior ที่มีความชำนาญในงานเฉพาะด้าน คอยประสานงาน คิดค้น Solution ทั้งกระบวนการ ตลอดจนการพัฒนาระบบ หรือ Software ที่รวมกันเป็นทีมเดียว ช่วยเหลือ Support โครงการลูกค้าให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น จนถึงขั้นตอนการส่งมอบงาน

เราพร้อมให้คำปรึกษา ดำเนินงาน วิเคราะห์กระบวนการของโครงการลูกค้า รวมไปถึงการจัดการ บริหารบุคลากร จัดหาอุปกรณ์ พัฒนาระบบให้สอดคล้อง และส่งต่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ เพื่อมอบประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสูงสุด

โทรศัพท์ : 090-197-8521

Email : [email protected]j.com

LINE : @sonext