ข้อจำกัดของการ WFH

ข้อจำกัดของการ WFH

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการคุมเข้มมากยิ่งขึ้น การทำงานที่บ้าน (WFH) เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหามากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในบริษัท หรือ ต้องพบปะกับเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเรื่องเอกสารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เป็นข้อจำกัดอย่างยิ่ง การที่เกิดปัญหาเล่านี้ไม่ได้ทำให้แค่มีความเสี่ยงอย่างเดียว ยังทำให้การทำงานต่างๆ มีปัญหาติดขัด ส่งผลให้เกิด งานที่ล่าช้า ความซับซ้อนในการทำงานที่มากขึ้น ความผิดพลาด และบางทีเราอาจจะคาดคิดว่างานเหล่านี้มีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

 

งานเอกสารจำเป็นต้องมี Sign

งานเอกสารที่ยังจำเป็นต้องมีการลงลายเซ็น เพื่อทำงานสำหรับการอนุมัติงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการต้องนัดเจอกับหัวหน้างาน หรือ ผู้บริหารให้มีการเซ็นเอกสาร หรือแม้กระทั่ง การส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ ก็ยังมีความเสี่ยงในการสัมผัส และใกล้ชิด

 

ระบบการทำงานที่ต้องส่งต่อ Work Flow

ระบบการทำงานที่ต้องส่งต่อ (Workflow) การทำงานภายในองค์กรส่วนใหญ่นั้นจะมีการจัดระบบในการทำงานให้เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนให้การทำงานนั้นราบรื่น แต่การทำงานที่บ้านระบบเหล่านั้นอาจจะทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากความซับซ้อนในการทำงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การจัดเตรียมงานที่เพิ่มเติมมากขึ้น การแบ่งเวลาในการทำงาน รายละเอียดงานต่างๆ ที่ทำให้มีขั้นตอนที่มากกว่าเดิม การจัดส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ เป็นต้น ส่งผลเป็นอย่างมากต่อคนทำงานทำให้เสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มเติม

 

ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินงาน Lead Time

การที่มี Lead time เพิ่มขึ้นในธุรกิจไม่ใช่เรื่องดีต่อการทำงานมากๆ เนื่องจากพนักงานยังต้องเหนื่อยกับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น แล้วธุรกิจยังเสียโอกาสเพิ่มเติมเข้าไปอีก การทำงานที่ซับซ้อนเนื่องจากการที่ไม่สามารถพบปะ นัดเจอ หรือทำงานแบบเดิมได้แล้ว มีผลอย่างมากต่อในหลายๆ ธุรกิจ

 

Digidocs ระบบเดียวจัดการทุกปัญหาด้านเอกสาร

ทุกปัญหาที่กล่าวมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ยุคสมัยเปลี่ยนไป การทำงานจึงต้องเปลี่ยนแปลง เทรนตอบโจทย์แก้ไขปัญหาการทำงาน พนักงานมีความสุขในการทำงาน เจ้าของได้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้ระบบ..ช่วยลดการทำงาน และช่วยลดการระบาด ด้วย DIGIDOCS by SONEXT

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SO NEXT ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครบจบในที่เดียว ❤️
✅ ทำงานรวดเร็ว
✅ ข้อมูลถูกต้อง
✅ มีมาตรฐานความปลอดภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
📞 Call us: 090-197-8535
📲 Line: @sonext
💻 Website: www.sonext.asia

#DIGIDOCS #EDocument #ESignature #Workflow #สแกนเอกสาร #SONEXT #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife