ข้อจำกัดของการ WFH

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้มีมาตรการคุมเข้มมากยิ่งขึ้น การทำงานที่บ้าน (WFH) เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหามากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องการดำเนินงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานภายในบริษัท หรือ ต้องพบปะกับเพื่อนร่วมงาน

PDPA กฎหมายที่ช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทุกคนควรรู้

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ได้มีการออกกฎหมายที่พูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายทั้งฉบับเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมัยนี้มีผู้คนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลา

อยากลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเอกสารระยะยาว แค่เปลี่ยนมาใช้ SO NEXT

SO NEXT ผู้ให้บริการสแกนเอกสารมืออาชีพ ที่จะช่วยบริหารจัดการเอกสาร ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ช่วยให้การบริหารจัดการเอกสารของคุณเป็นเรื่องง่าย

หมดยุคเอกสารล้นออฟฟิศ ด้วย SONEXT

กระแสยุคดิจิทัล 4.0 กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลาย แต่ละองค์กรกำลังปรับตัวเพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ให้ SO NEXT ช่วยคุณในการปรับเปลี่ยนจากการใช้กระดาษ สู่การเป็น Paperless office ได้อย่างสมบูรณ์

สแกนเอกสารกับ SO NEXT วันนี้  รับฟรีระบบจัดการเอกสารออนไลน์ (DIGIDOCS)

สแกนเอกสารกับ SO NEXT วันนี้  รับฟรีระบบจัดการเอกสารออนไลน์ (DIGIDOCS) ที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการเอกสารของคุณได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกดูเอกสารแบบออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์  แชร์เอกสารให้คนอื่นได้อย่างง่ายดาย

1 2 3 4