ระบบจ่ายเงินเดือน (Payroll)

ขาย payroll ช่วยทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsourcing Services)

ระบบจ่ายเงินเดือน เดือนพนักงานครอบคลุมเรื่องการคำนวณเงินเดือน ประสานงานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ตามกฎหมายกำหนด โดยนำโปรแกรมการคำนวณมาใช้ เพื่อความแม่นยำและมีการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผลลัพธ์ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่มีการปรับปรุงและส่งมอบงานสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตอบทุกปัญหาเรื่องค่าแรงด้วย ระบบจ่ายเงินเดือน (Payroll)พนักงานที่คุณควรรู้จัก

การจ่ายเงินเดือนและค่าแรงให้แก่พนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกละเลยในองค์กร ระบบจ่ายเงินเดือน ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาและความขัดแย้งในที่ทำงาน และสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล

ปัญหาที่พบบ่อยของ ระบบจ่ายเงินเดือน

ในการจัดการเงินเดือนและค่าแรง เราสามารถพบปัญหาต่างๆ ได้ เช่น

 • การคำนวณเงินเดือนและค่าแรงที่ซับซ้อนและเสียเวลามาก
 • ข้อผิดพลาดในการคำนวณที่อาจเกิดความไม่พึงพอใจจากพนักงาน
 • ความยุ่งยากในการจัดการรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลการจ่ายเงินเดือนที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่แม่นยำ

ระบบจ่ายเงินเดือน พนักงาน (Payroll)

ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือระบบ Payroll เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการเงินเดือนขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะช่วยในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงานตามตารางเวลาทำงาน รวมถึงการหักส่วนลดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีเงินได้ ประกันสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประโยชน์ของระบบจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

การใช้ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานมีประโยชน์อย่างมาก เช่น

 • ลดปัญหาในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงที่ซับซ้อน
 • ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือนที่อาจเกิดความไม่พึงพอใจจากพนักงาน
 • ลดความยุ่งยากในการจัดการรายการหักทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
 • เพิ่มความแม่นยำและครบถ้วนในข้อมูลการจ่ายเงินเดือน
 • ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการจัดการเงินเดือน

รูปแบบการให้บริการของ ระบบจ่ายเงินเดือน

 • การคำนวณเงินเดือนที่มีความแม่นยำ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนได้
 • การคำนวณภาษีและประกันสังคมตรงตามกฎหมาย
 • กำหนดช่วงเวลาทำงานซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัด
 • จัดส่งรายงานและยื่นรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
 • ระบบลงเวลา (Time Attendance)
 • Slip เงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน / E-slip
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • การคำนวณเงินเดือนที่มีความแม่นยำ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขที่มีความซับซ้อนได้
 • การคำนวณภาษีและประกันสังคมตรงตามกฎหมาย
 • กำหนดช่วงเวลาทำงานที่ซับซ้อนได้อย่างไม่จำกัด
 • จัดส่งรายงานและยื่นรายงานให้หน่วยงานต่างๆ
 • ระบบลงเวลา (Time Attendance)
 • Slip เงินเดือนในรูปแบบกระดาษคาร์บอน / E-slip
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
 • ปรับแต่งกระบวนการทำงานได้
 • ปรับแต่งระบบต่างๆตามเงื่อนไขขององค์กร

So next เป็นที่ปรึกษาด้านการ Lean and transformation your business

 

Lean หรือลดขั้นตอนในการทำงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มโอกาศในการเติบโตธุรกิจและลดขั้นตอนในการทำงานให้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ประหยุดเวลามากขึ้น

Transformation ช่วยในการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารจาก Analog เป็น Digital File ที่จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก และ ง่ายต่อการเซ็นเอกสารและใช้งานข้อมูล โดย So Next โดยมีบริการอยู่หลากหลาย 

DATA MANAGEMENT

 • Scanning Management Service : บริการสแกนเอกสาร สำหรับสำนักงานและองค์กร รับรองความปลอดข้อมูล
 • Data Entry System Management Service : บริการงานบันทึกข้อมูลด้วยทีมงานมืออาชีพ มาตรฐานระดับสากล
 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Business Process Outsourcing : ช่วยคุณบริหารธุรกิจแบบตั้งแต่ต้นจนจบด้วยทีมงาน Outsourcing

PLATFORMS SOLUTIONS 

 • Payroll Outsourcing Services  : บริการจัดทำเงินเดือน พร้อมให้คำปรึกษา
 • Tik Track : ระบบลงเวลาเข้าออกงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ
 • DIGIDOCS : ระบบจัดการเอกสารออนไลน์ อนุมัติเอกสารออนไลน์ 
data management
data management

IT OURSOURCE

 • Software development engineer : นักพัฒนาซอฟต์เเวร์ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ วางแผนพัฒนา เขียนโปรแกรม
 • IT Management การวางแผน กำกับดูแลและควบคุมการให้บริการทางด้านไอที
 • Infrastructure Services : วางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT การวางระบบ Network, Security, Server

SO NEXT ช่วยให้คุณ...

 • ลดการลงทุนด้าน Software และ Hardware
 •  ลดปัญหาด้านการจัดการบุคลากร
 • เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
 • มีเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
 • มีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการที่แน่นอน ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว
 • พนักงานที่ผ่านการทดสอบและอบรมแบบมืออาชีพ
 • การบันทึกข้อมูลที่ละเอียดและรวดเร็วพร้อมทั้งระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
 • ระบบ Software และระบบ IT ที่มีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อความรวดเร็ว และ ความปลอดภัยของข้อมูล

รูปแบบการให้บริการ
On-Site service / Off-site service

สรุป

การจัดการเงินเดือนและค่าแรงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรถูกละเลยในองค์กร การใช้ระบบจ่ายเงินเดือนพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาและความขัดแย้งในที่ทำงาน และสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน อีกทั้งยังช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิผล

ด้วยระบบจ่ายเงินเดือนพนักงาน คุณสามารถลดปัญหาในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรง ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความแม่นยำในการจ่ายเงินเดือน อีกทั้งยังสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเงินเดือนขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการเงินเดือน Payroll และรับบริการจัดการเงินเดือนอย่างมืออาชีพ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.sonext.asia/